Bekijk deze e-mail in uw browser
8 oktober 2018
In deze nieuwsbrief:

We hebben een nieuwe huisstijl

Onze groei en ontwikkeling vieren we met een nieuwe huisstijl. Vanaf nu herkent u ons aan een nieuw logo en frisse kleuren. Naast het NRVT-logo, is ook het beeldmerk voor Register-Taxateurs vernieuwd. In de loop van de week sturen we taxateurs een aparte mailing met alle huisstijlmiddelen. Het oude logo blijft bruikbaar, maar we vragen zo veel mogelijk over te stappen op het nieuwe beeldmerk voor een uniforme herkenbaarheid van Register-Taxateurs.

Controleer uw gegevens


Zijn uw privé-gegevens onlangs gewijzigd? Wijzig het direct in mijn NRVT. Op die manier blijft u voor opdrachtgevers vindbaar via zoek een Register-Taxateur. Wekelijks controleren we uw bedrijfsgegevens via de Kamer van Koophandel. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om uw gegevens te controleren. 
 

Nieuw inflatiescenario september 2018

Het geactualiseerde inflatiescenario staat op onze website. U past het nieuwe scenario toe op eindejaarstaxaties van 31 december 2018.

Inflatiescenario Vastgoedindex - versie september 2018

“Fieldaudit was leerzaam”


Hoe verloopt een fieldaudit van Doorlopend Toezicht? Meneer De Boer van De Franeker Makelaardij vertelt over zijn ervaring:

“Van tevoren voelde ik een gezonde spanning. Het gaat natuurlijk over je broodwinning en ze leggen jouw manier van werken onder de loep. Het is niet verplicht, maar ik vond het handig om een dag vrij te nemen voor de audit. Hierdoor had ik voldoende tijd om dingen te laten zien. Doordat we het samen deden, was het persoonlijker. Het was informatief en leerzaam om met de organisatie die de regelgeving bepaalt om de tafel te zitten. Ik was me er al van bewust dat dossiers opbouwen belangrijk is, maar het was goed om concrete verbeterpunten te krijgen.

Het auditteam vond ik top. Ze waren heel sympathiek, geen type schoolmeesters. Taxateurs die geselecteerd worden voor een kwaliteitsonderzoek adviseer ik om dossiers digitaal te ordenen op adresniveau. Dit maakt het zoeken in dossiers eenvoudiger: je kan informatie snel vinden en makkelijk inzicht verschaffen in de dossiers."

Beroepscompetentieprofiel taxateurs gereed

In samenwerking met opleiders, taxateurs en NRVT stelde SVMNIVO het Beroepscompetentieprofiel voor Register-Taxateurs op. Het profiel beschrijft het beroep van de Register-Taxateur en vormt onder andere de basis voor het opstellen van een opleidingsprofiel voor beginnende taxateurs. Wilt u weten welke vakbekwaamheden, kennis en vaardigheden van u gevraagd worden?

Even voorstellen: Marlies Wannet, onderwijskundige

Marlies Wannet is onlangs gestart als onderwijskundige bij NRVT. Marlies: “Ik richt me eerst op de implementatie van het beroepscompetentieprofiel en het opleidingsprofiel voor taxateurs. Dat doe ik in nauwe samenwerking met opleiders en de Expertcommissies. Daarna werken we de meester-gezelstructuur uit en geven we invulling aan accreditatie voor opleidings- en exameninstituten.”
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van vorderingen op het gebied van de educatie voor taxateurs.

 

Uitspraken Tuchtcollege


- De uitgeschreven rechtbankadviseur

 

NRVT in de media

LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail omdat u Register-Taxateur bent. Heeft u zich als belangstellende aangemeld en wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*