Bekijk deze e-mail in uw browser
18 december 2018

Ad Buisman nieuw bestuurslid NRVT

Met ingang van 1 januari 2019 is Ad Buisman het nieuwe bestuurslid van NRVT. Buisman neemt de rol over van Ed Schless, die sinds 2017 penningmeester is. Schless start in het nieuwe jaar als lid van de Raad van Toezicht bij NRVT.

Lees het volledige nieuwsbericht

Van 24 december tot en met 2 januari zijn we gesloten

Tussen kerst en oud en nieuw is ons kantoor gesloten. We zijn telefonisch niet bereikbaar. Houd ook na deze periode rekening met een iets langere reactietermijn.

Jaarlijkse bijdrage in 2019 hetzelfde

De jaarlijkse bijdrage voor uw registratie is in 2019 hetzelfde als vorig jaar. De bijdragen zijn afhankelijk van de Kamer(s) waarvoor u ingeschreven bent. Bekijk de tarieven. Begin volgend jaar ontvangt u een factuur voor de bijdrage.

Nieuwe expertcommissieleden Wonen en WOZ

In de expertcommissies Kamer Wonen en WOZ starten per 1 januari 2019 twee nieuwe leden. Michiel Mokkenstorm vervangt André Schots als voorzitter van de expertcommissie Kamer Wonen. Gerben van der Linden is het nieuwe lid van de expertcommissie WOZ en volgt Johan van den Tweel op.

Voorzitter expertcommissie Wonen
Michiel Mokkenstorm is directeur bij Vision Makelaars. Hij is een breed georiënteerde vastgoedadviseur, met kennis van de woningmarkt, bedrijfsmatig vastgoed en retail. Mokkenstorm: “Als voorzitter van de expertcommissie Wonen wil ik de handtekening van de taxateur weer zwaar laten wegen.

Big data kan de taxateur helpen om de waardebepaling te verfijnen. Het finale oordeel blijft echter gebaseerd op de inschatting van de taxateur. Het imago van de taxateur verbetert als we het taxatierapport naar een hoger niveau brengen. Samen met de expertcommissie Wonen zal ik naar de markt én naar de taxateurs luisteren."

Lid Expertcommissie WOZ
Gerben van der Linden is sinds 2016 Register-Taxateur in de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en WOZ. Sinds het behalen van zijn master Fiscaal recht, werkt hij als adviseur bij TAXX. Hij voert WOZ-taxaties uit en adviseert over lokale heffingen en energiebelasting.

Van der Linden over zijn functie als expertcommissielid WOZ: “Ik draag graag bij aan de verdere professionalisering en erkenning van het beroep van WOZ-taxateur. Het belang van de WOZ-waardering neemt toe. De WOZ-waarde is nu bijvoorbeeld nog belangrijker bij het afschrijven op gebouwen in het kader van de vennootschapsbelasting. Dat vraagt om nauwkeurige waarderingen. Daarnaast is erkenning van die waarderingen door opdrachtgevers en de rechterlijke macht erg belangrijk. Samen met collega-taxateurs ga ik daar een bijdrage aan leveren.”

Wijzigingen Praktijkhandreikingen BV, LAV en WOZ

In de praktijkhandreikingen geven we uitleg over de regelgeving die voor Register-Taxateurs van toepassing is. Per Kamer zijn er praktijkhandreikingen beschikbaar. Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de praktijkhandreikingen van de Kamers BV, LAV en WOZ.

Bedrijfsmatig Vastgoed
De Praktijkhandreiking BV is uitgebreid met een verwijzing naar de Taxatierichtlijnen Vastgoedindex september 2018. Deze taxatierichtlijnen zijn een gezamenlijk initiatief van de Taxatiewerkgroep IPD Nederlandse Vastgoedindex, Stichting ROZ Vastgoedindex, IVBN en NRVT. De Taxatierichtlijnen vastgoedindex vervangen de IPD Taxatierichtlijnen Nederlandse Vastgoedindex uit maart 2013.

Landelijk en Agrarisch Vastgoed
We voegden aan de Praktijkhandreiking LAV een verwijzing toe naar het model Taxatierapport Landelijk en Agrarisch vastgoed van TEGoVA. Het is niet verplicht dat model te gebruiken, het geeft slechts een voorbeeld.

WOZ
De bijlage met objectkenmerken in de Praktijkhandreiking WOZ (bijlage 1) is nu beter toegespitst op de specifieke, voor WOZ-taxaties relevante, kenmerken.

Bekijk de vernieuwde Praktijkhandreikingen

Aantal benodigde PE-punten blijft in 2019 hetzelfde

Ook volgend jaar behalen Register-Taxateurs 20 PE-punten. De punten bestaan uit 6 verplichte, 9 facultatieve en 5 te behalen PE-punten in de vrije ruimte. Het cursusaanbod publiceren we de komende tijd op onze website.

PE-punten 2018
Tot het einde van dit jaar kunt u uw PE-punten voor 2018 kunt behalen. Vergeet niet de punten in de vrije ruimte zelf vast te leggen via Mijn NRVT. De opleiders registreren de verplichte en facultieve PE-punten voor u. PE-punten kunt u tot en met 31 januari 2019 registreren.

Overgangsregeling aankomend Register-Taxateurs

NRVT werkt samen met opleidings- en exameninstituten aan een vernieuwde opleiding en examens voor Register-Taxateurs. We zijn onder andere bezig met de inrichting van een meester-gezel traject, waarvan een pilot in 2019 start. In de toekomst veranderen hierdoor de toelatingseisen voor inschrijving in het Register van NRVT. 

Overgangsregeling voor SVMNIVO examens
Voor aankomend taxateurs die de SVMNIVO-route doen, is er tot 1 oktober 2019 een overgangsregeling. Voor studenten die examens via Beroepsexamens Makelaars (BEM) volgden, verandert er niets.

Bekijk de toelatingseisen voor inschrijving onder de overgangsregeling

Uitspraken Tuchtcollege


LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail omdat u Register-Taxateur bent. Heeft u zich als belangstellende aangemeld en wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*