Bekijk deze e-mail in uw browser
25 februari 2019

Verplichte eigen verklaring Register-Taxateurs

In het kader van Doorlopend Toezicht ontvangt u voortaan jaarlijks de verplichte ‘eigen verklaring’. Binnenkort sturen wij u de eigen verklaring waarin wij u onder andere vragen naar het aantal verrichte taxaties in het afgelopen jaar en of u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Overleg over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

NRVT is over het onderwerp beroepsaansprakelijkheid in overleg getreden met NVM, VBO Makelaar, NVR en VastgoedPro (hierna tezamen: "de BO's")

In de Beroeps- en gedragsregels is voor een Register-Taxateur (hierna: "RT") de verplichting opgenomen dat een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering (hierna: "BAV") moet zijn afgesloten. 

Een goede BAV is in het belang van de RT en zijn opdrachtgever. Bovendien kennen de BO's ook een verplichting voor het hebben van een BAV. Vandaar dat dit onderwerp door NRVT en de BO's gezamenlijk opgepakt gaat worden.

Instelling werkgroep
Voor nadere voorlichting, advisering en mogelijke voorbereiding van besluitvorming is een werkgroep ingesteld. Daar maken de volgende personen deel van uit:
NVM: Mr. Kees Vlaanderen
NVR: Ir. Anita de Moed
VastgoedPro: Rolph Limpens
VBO Makelaar: Steve Fok MSc.
NRVT: Mr. Menno Grootenboer

Hamith Breedveld zal als voorzitter van NRVT de werkgroep voorzitten. Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen in overleg met deze werkgroep. 

Opdracht werkgroep
Allereerst dient de werkgroep te inventariseren welke BAV-polissen in omloop zijn. Zowel de BO's als NRVT verplichten een lid respectievelijk een RT een dergelijke BAV met de betreffende verzekeraar overeen te komen. 

Vervolgens zal de werkgroep adviseren over de invulling van het begrip "adequate c.q. afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering". Tenslotte zal de werkgroep RT's informeren en voorlichten over dit onderwerp. 

Wij zullen u op korte termijn nader informeren over dit weerbarstige onderwerp. Wordt vervolgd. 

FAQ: Hoe is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld?

We ontvingen enkele vragen over de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen. Via deze nieuwsbrief en de website geven we antwoord op die veelgestelde vraag.
 
Kosten per Kamer verdeeld over Register-Taxateurs
NRVT heeft ervoor gekozen om de totale kosten van de Kamers te delen door het aantal ingeschreven taxateurs in die Kamer. 
Vaststelling van de bijdragen
De jaarlijkse bijdragen worden ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het Bestuur van NRVT. Dat is bepaald in artikel 31 en 35 van de Statuten van NRVT. Aan het einde van elk jaar worden de bijdragen opnieuw vastgesteld.

Gebruikt u het nieuwe beeldmerk al?

Vorig jaar in oktober kondigden wij onze nieuwe huisstijl aan. We presenteerden het nieuwe logo van NRVT en het nieuwe beeldmerk voor Register-Taxateurs. Heeft u het nieuwe beeldmerk voor Register-Taxateurs al in gebruik? Doe dat, zodat u voor opdrachtgevers herkenbaar blijft. 

Download het beeldmerk op Mijn NRVT.
Vragen?
Voor al uw vragen over het gebruik van het beeldmerk stuurt u een e-mail naar communicatie@nrvt.nl

Start Doorlopend Toezicht Kamer LAV

Het team Doorlopend Toezicht is gestart met kwaliteitsonderzoeken in de Kamer LAV. NRVT voert dit doorlopend toezicht uit om de naleving van regelgeving en de kwaliteit van vastgoedtaxaties te controleren. Met de resultaten kunnen we de risico's van vastgoedwaarderingen in kaart brengen en het toezichtproces verscherpen. Op die manier borgen we de kwaliteit in ons Register. 

LAV is de derde kamer waar kwaliteitsonderzoeken gestart zijn. In 2018 zijn onderzoeken in de kamers Wonen en BV uitgevoerd, inclusief de taxateurs met een aantekening Grootzakelijk Vastgoed. Het Doorlopend Toezicht op Register-Taxateurs is daarmee bijna volledig operationeel. De komende jaren besteden we extra aandacht aan het borgen van de continuïteit van het Doorlopend Toezicht.


PE-cursusoverzichten 2019 online

De nieuwe cursusoverzichten voor het behalen van de verplichte en facultatieve PE-punten in 2019 zijn bekend. 

Bekijk de PE-cursusoverzichten voor 2019. 


 

Uitspraken Tuchtcollege


LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail, omdat u Register-Taxateur bent. Of omdat u zich heeft aangemeld via onze website. U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*