Bekijk deze e-mail in uw browser
29 april 2019

Anne-Marike van Arkel nieuwe algemeen directeur NRVT

NRVT breidt per 1 juni uit met een nieuwe algemeen directeur: Anne-Marike van Arkel. De huidige directeur, Mirande Waldmann, richt zich vanaf dan voornamelijk op regelgeving en educatie.

Van Arkel: “Het lijkt me een interessante uitdaging om NRVT verder te professionaliseren. Daarnaast ga ik me er voor inzetten om de zelfregulering van
en het toezicht op de vastgoedtaxateurs samen met het bestuur, de beroepsgroep, stakeholders en medewerkers verder te ontwikkelen, zodat het voor alle partijen duidelijk is dat de taxateurs hun kwaliteit meer dan op orde hebben.”

Anne-Marike van Arkel bekleedde sinds 2004 diverse directiefuncties, onder meer bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft ruim 21.000 leden. 

Herinnering: eigen verklaring vóór 1 mei 2019

U heeft nog twee dagen de tijd om de verplichte eigen verklaring in te vullen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende verklaringen zijn geldig.

Bent u gestart, maar heeft u de verklaring nog niet helemaal afgerond? Via Mijn NRVT kunt u deze op elk moment hervatten.
Veelgestelde vragen
Alle veelgestelde vragen over de eigen verklaring vindt u hier

FAQ: welke vragenlijsten zijn verplicht?

Het komt voor dat NRVT u vraagt om een vragenlijst in te vullen. Bij elke vragenlijst die we versturen, vermelden we of uw medewerking verplicht is. Bij vragenlijsten die in het kader van doorlopend toezicht worden verzonden, is uw medewerking altijd een verplichting.
 
Doorlopend toezicht heeft momenteel drie lopende onderzoeken:
  • kwaliteitsonderzoek kamer LAV
  • kwaliteitsonderzoek kamer Wonen niet-gevalideerde rapporten
  • eigen verklaring 2018
Twijfelt u of u een uitnodiging voor een vragenlijst heeft ontvangen? In mijn NRVT ziet u voor welke vragenlijsten u bent uitgenodigd en wat de status ervan is. 

AVG en geheimhouding
We willen u eraan herinneren dat de AVG geen belemmering is voor het delen van persoonsgegevens met NRVT. De geheimhouding regelt u met uw opdrachtgever. Lees er meer over in de vorige nieuwsbrief.


Opleidingsprofiel gereed

In juni 2018 stelde de Centrale Raad het beroepscompetentieprofiel voor aankomend taxateurs vast. Het document beschrijft het beroep Register-Taxateur en is de basis voor het opstellen van het opleidingsprofiel voor beginnende taxateurs. 

In navolging van het beroepscompetentieprofiel, is het opleidingsprofiel gereed en vastgesteld door de Centrale Raad op 11 april 2019. In het opleidingsprofiel zijn de kerntaken en werkprocessen uit het beroepscompetentieprofiel uitgewerkt in leerresultaten. Daarnaast zijn de vakgebieden uitge­werkt in kennis en vaardigheden. De vastgestelde leerresultaten, vakkennis en -vaardig­heden geven aan wat de beginnende Register-Taxateur, aan het einde van de opleiding, moet kennen en kunnen. In het verlengde van onze regelgeving, hebben we het opleidingsprofiel principle-based opgesteld, in plaats van rule-based. Het document geeft kaders op hoofdlijnen.

PE-overzicht

In mei ontvangt u van ons het eerste PE-overzicht van dit jaar. Daarin ziet u hoeveel PE-punten u dit jaar behaalde. Elk kwartaal versturen we de PE-overzichten. In mijn NRVT raadpleegt u altijd het meest actuele overzicht.

Uitspraken Tuchtcollege


Hoger beroep:
LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail, omdat u Register-Taxateur bent. Of omdat u zich heeft aangemeld via onze website. U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*