Bekijk deze e-mail in uw browser
26 maart 2019

Geslaagden assessment Grootzakelijk Vastgoed 
In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 6 assessments Grootzakelijk Vastgoed afgenomen. De volgende personen ontvingen de aantekening Grootzakelijk Vastgoed:
Wilt u Grootzakelijk Vastgoed taxeren?
Als Register-Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed kunt u overwegen om uw aantekening Grootzakelijk Vastgoed te behalen. Lees meer over de voorwaarden.

Vul de eigen verklaring vóór 1 mei 2019 in

In de vorige nieuwsbrief kondigden we het versturen van de eigen verklaring aan, die u voortaan jaarlijks ontvangt. Dit is onderdeel van ons doorlopend toezicht. U bent dan ook verplicht om deze in te vullen.

U ontvangt de verklaring op 1 april
U hebt tot en met 30 april 2019 de tijd om de verklaring in te vullen. Alleen volledige en ondertekende verklaringen worden door NRVT geaccepteerd.

AVG geen belemmering voor aanleveren rapporten

In het kader van doorlopend toezicht vragen wij regelmatig taxatierapporten op bij Register-Taxateurs. Soms vragen taxateurs zich af of zij op basis van de AVG wel rapporten met persoonsgegevens mógen delen met NRVT. En hoe zit het met geheimhouding? 
Privacywetgeving
Wij hebben vanuit onze statutaire doelstellingen een gerechtvaardigd belang om gegevens, zoals taxatierapporten, bij Register-Taxateurs op te vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt geen belemmering om informatie aan te leveren bij NRVT.

Geheimhouding
Geheimhouding die u met uw opdrachtgever afspreekt, is automatisch ook van toepassing op de auditors van NRVT, zoals omschreven in artikel 2.3 van het Reglement Doorlopend Toezicht. Uw afspraken over geheimhouding staan het aanleveren van rapporten bij NRVT dus niet in de weg. Alleen voor taxateurs met een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt daarop een uitzondering.
 
Voor alle duidelijkheid
Tip: neem voor alle duidelijkheid in uw opdrachtvoorwaarden op dat NRVT gerechtigd is taxatierapporten te beoordelen, en dat uw opdrachtgever daarmee akkoord gaat.


27 uitschrijvingen door niet behalen PE-punten

27 Register-Taxateurs die in 2017 en 2018 geen PE-punten behaalden, ontvingen een bericht van directe uitschrijving uit het Register van NRVT. Geen van hen was vrijgesteld van de PE-verplichting. 

Meerderheid behaalt PE-punten op tijd
Ruim 6000 Register-Taxateurs behaalden de verplichte PE-punten in 2018 op tijd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.
 
14% voldeed niet aan PE-verplichting
In 2018 voldeed 14% van de Register-Taxateurs niet aan de Permanente Educatie plicht. Het meerendeel van hen heeft een kleine achterstand van 0 tot 5 punten. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om de tekorten dit jaar alsnog te behalen.
 
PE-punten in 2019
Wilt u meer weten over de Permanente Educatie plicht in 2019? Lees op onze website en bekijk het laatste PE-overzicht in Mijn NRVT
 

Problemen Bijzijn opgelost

De problemen die we vorig jaar met Bijzijn hadden, zijn opgelost. De app registreert de aanwezigheid van cursisten weer automatisch en werkt de behaalde PE-punten direct voor u bij. Waar moet u bij de registratie op letten?

 
Registreer u met hetzelfde e-mailadres
Als u zich in Bijzijn met een ander e-mailadres registreert dan bij ons bekend is, worden de behaalde PE-punten niet aan uw Register-Taxateur account gekoppeld. Het e-mailadres van uw registratie in Bijzijn dient overeen te komen met het adres waarmee u bij ons geregistreerd bent. Verandert u van werkgever en e-mailadres? Registreer het nieuwe adres in Mijn NRVT en geef de wijzigingen voor uw registratie in Bijzijn direct aan ons door.

Lees meer over het gebruik van Bijzijn.

Uitspraken Tuchtcollege


LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail, omdat u Register-Taxateur bent. Of omdat u zich heeft aangemeld via onze website. U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*