Bekijk deze e-mail in uw browser
27 november 2018

Commissie van Beroep: "Uitschrijving bij onvoldoende PE-punten terecht"


Het Bestuur van NRVT verwijderde twee Register-Taxateurs die niet voldeden aan hun PE-verplichting uit het Register. De taxateurs tekenden beroep aan tegen die maatregel, maar de Commissie van Beroep verklaarde de beroepen ongegrond: NRVT schreef de taxateurs terecht per direct uit.
 
Lees de volledige uitspraken

TEGoVA en NRVT werken samen aan toezicht

TEGoVA Netherlands en NRVT ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. We werken nu officieel samen aan Doorlopend Toezicht. Hiermee voorkomen we dubbel toezicht op REV-taxateurs. In de toekomst zal NRVT meer van dit soort samenwerkingsverbanden aangaan om efficiënt toezicht te houden.
 

 

Nieuwe leden expertcommissies Wonen en LAV

Graag stellen we u voor aan twee nieuwe leden van onze expertcommissies. Sytske Kooijman MRICS RT vervangt Berthold te Winkel per 1 januari 2019 in de Expertcommissie Wonen. In de Expertcommissie LAV neemt Jos van Maanen het stokje over van Sybrand Doornbos Clevering.

Sytske Kooijman werkt sinds 2001 bij de Ooms groep als taxateur van woningen en bedrijfsmatig vastgoed en geeft leiding aan de afdeling Taxaties. Kooijman: “Woningtaxaties hebben een even groot maatschappelijk belang als taxaties van grootzakelijk vastgoed. Dat draag ik graag uit. Ik ben actief in verschillende werkgroepen van brancheorganisatie. Als lid van de expertcommissie wonen wil ik bijdragen aan de vormgeving van de toekomst van taxeren."


Jos van Maanen runde vroeger een melkvee- en akkerbouw bedrijf en werkt sinds 1999 als zelfstandig taxateur. Zijn werkveld beslaat onder meer landgoederen, landelijk vastgoed en agrarische objecten en (erf)pacht. Ook begeleidt hij agrarische bedrijven bij financiering, bedrijfsovername, splitsing en andere vraagstukken. Van Maanen: “Ik lever graag een bijdrage aan eenduidigheid en transparantie in de taxatiewereld, met accent op de praktische bruikbaarheid van de noodzakelijke regelgeving.”

"Zie fieldaudit als kans, niet als bedreiging"


René Slager, mede-eigenaar van Meijer & Drenth makelaardij, is gespecialiseerd in waardecompensatietaxaties en verricht taxaties voor financieringen en nalatenschappen. In opdracht van de NAM bepaalt hij waardedalingen door aardbevingsproblematiek, met behulp van een model. Hij vertelt over zijn ervaring met de fieldaudit van doorlopend toezicht:

“Hoewel ik overtuigd ben van mijn werkwijze, is het toch spannend als iemand anders je werk beoordeelt. De sfeer op de dag zelf was ontspannen. De auditors bereidden me goed voor en de opbouw was logisch. Na een gesprek namen ze ruim de tijd om mijn rapporten kritisch te bekijken. Ik vond het prettig dat ze er niet alleen vluchtig doorheen bladerden. Ondertussen werkte ik verder in een andere ruimte. De uitkomsten verrasten me niet, maar voor verbeterpunten zou ik ook openstaan. Later kon ik alles nog eens teruglezen in een verslag.

Andere taxateurs hoeven niet tegen een audit op te zien. Het is juist goed voor het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsgroep. Zie het als een kans, niet als een bedreiging.”

Vacatures NRVT

PE-overzichten bijna compleet

In de nieuwsbrief van 4 september meldden we dat PE-overzichten mogelijk niet compleet zijn. De meeste problemen met BijZijn zijn inmiddels verholpen. Het is mogelijk dat uw overzicht nog niet compleet is. Hier werken we aan.
Registreer zelf uw PE-punten in de vrije ruimte
Heeft u dit jaar al voldoende PE-punten behaald? Tot het einde van dit jaar kunt u de verplichte PE-punten behalen. Vergeet niet de punten in de vrije ruimte zelf vast te leggen via Mijn NRVT. De opleiders registreren de verplichte en facultieve PE-punten voor u. PE-punten kunt u tot en met 31 januari 2019 registreren.  

Vakgroep Modelmatige Waardebepaling
De vakgroep Modelmatige Waardebepaling is dit jaar opgestart. Daarom krijgen vakgroepleden extra tijd om de vereiste PE-punten te behalen. Zij hebben nog tot 1 april 2019 tijd om de benodigde 6 punten voor 2018 te behalen.

Lees meer over PE-punten op onze website

Ontwikkelingen educatiestructuur

Aankomend taxateurs, die nu bezig zijn met een opleiding, stellen we binnenkort via onze website op de hoogte van ontwikkelingen in de educatiestructuur en de mogelijkheid tot inschrijven in het NRVT Register.

Uitspraken Tuchtcollege


LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail omdat u Register-Taxateur bent. Heeft u zich als belangstellende aangemeld en wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*