Opdracht niet geïnterpreteerd binnen doel

Om het WOZ-besluit van de gemeente aan te vechten, heeft klaagster een taxatierapport nodig. Klaagster wist niet dat ze een taxatie met een bewuste peildatum nodig had. De taxateur heeft de opdracht, ontvangen via intermediair Nationale Taxatie Service (NTS), uitgevoerd als een marktwaardebepaling per datum opdracht en niet met waardepeildatum 1 januari 2017.

Volgens de klaagster zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd zoals verwacht, bevat het taxatierapport onjuistheden en was er sprake van stroeve communicatie. De taxateur stelt dat de waarde is gebaseerd op vergelijking met referentieobjecten, waarbij voornamelijk de inhoud van de woning bepalend was voor de vastgestelde marktwaarde.

Onzorgvuldig handelen

Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur wist dat de klaagster een taxatierapport nodig had met een waardepeildatum die daarbij aansloot. Door de opdracht niet te interpreteren binnen het daarmee beoogde doel, heeft de taxateur bij de uitvoering van de opdracht niet de zorgvuldigheid betracht die van hem op grond van de voor zijn beroepsgroep regelgeving mogen worden verwacht. Het verschil tussen de opdracht en het doel dat klaagster daarmee voor ogen had, had de taxateur als vakbekwaam en integer handelend persoon, moeten toelichten.

Taxateurs zijn daarnaast verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van bezwaren. Het beantwoorden van klachten kan niet zomaar aan een intermediair worden overgelaten.

De klacht is deels gegrond. Het tuchtcollege legt een maatregel op.

Hoger beroep

De Register-Taxtaeur stelt hoger beroep in. Hij is ervan overtuigd dat hij gedaan heeft wat er van hem gevraagd werd. Het Tuchtcollege bevestigt de uitspraak in eerste aanleg. De opgelegde maatregel blijft in stand.

Dossiernummer: 20180617HB

Datum uitspraak: 12 april 2019

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180617

Datum uitspraak: 9 oktober 2018

Lees de volledige uitspraak