Meester-gezeltraject

Aankomend Register-Taxateurs

Als u aankomend taxateur bent, behaalt u allereerst het basisdiploma Taxateur bij een van de opleiders. Het examen kunt u afleggen bij SVMNIVO of NIVEX. Daarna meldt u zich bij NRVT voor het praktijkgedeelte. 


Bestaande Register-Taxateurs

Bent u al Register-Taxateur en wilt u zich in een nieuwe Kamer inschrijven? Dan gelden dezelfde regels als voor nieuwe taxateurs. U doorloopt dan het hele meester-gezeltraject. Mogelijk bent u al in het bezit van een theoriediploma, waarmee u direct kunnen deelnemen aan het meester-gezeltraject. Dat kunt u laten controleren door een scan van uw diploma(‘s) te mailen aan inschrijven@nrvt.nl.


Het traject

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel). Het traject omvat de volgende stappen:

  1. U sluit de deelnameovereenkomst met NRVT voor de praktijkopleiding. Daarin staat onder meer omschreven dat u zich aan de gedrags- en beroepsregels houdt. U draagt zelf een gecertificeerde meester aan, waarmee u een praktijkovereenkomst sluit. Als voorbeeld kunt u onze model-praktijkovereenkomst gebruiken, u kunt de tekst uit het pdf-bestand selecteren en deze in een eigen bestand plakken:
    Model-praktijkovereenkomst
    Model-praktijkovereenkomst buitenmeesterschap
  2. U maakt afspraken met uw meester en begint met een nulmeting.
  3. U bouwt uw portfolio op. In drie fasen, waarin u steeds vijf taxatiedossiers behandelt, gaat u ervaring opdoen, reflecteren en krijgt u feedback. Na elke fase volgt een ontwikkelingsgesprek met uw meester. Uw vorderingen houdt u bij in een digitale tool: MijnPortfolio. Zo wordt uw ontwikkeling inzichtelijk.
  4. Zodra uw meester u vakbekwaam genoeg vindt en NRVT uw portfolio als volledig beoordeelt, meldt u zich bij een exameninstelling (SVMNIVO of NIVEX) voor een assessment.
  5. Bij een positieve uitkomst schrijft u zich in bij NRVT, volgens de stappen op de pagina Inschrijven.

Nu bent u Register-Taxateur. Na inschrijving blijft u uw kennis op peil houden via Permanente Educatie.

Klik hier voor meer informatie over het meester-gezeltraject.


Meester Register-Taxateur

Wilt u bijdragen aan de praktijkopleiding van aankomend Register-Taxateurs? U kunt zich aanmelden als meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur staat op bladzijde 41 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.


Opleiding meester Register-Taxateur

De opleiding tot meester Register-Taxateur wordt regelmatig aangeboden. Daarmee kunt u 7 facultatieve PE-punten behalen. Na de basisopleiding volgt periodieke bijscholing. De opleiding wordt ook in company aangeboden.

De opleiding tot meester kunt u volgen bij OnderwijsPro: Training meester Register-Taxateur