Permanente Educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u zowel aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. 

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement (Permanente) Educatie.
 

PE-punten 2024

Voor 2024 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer, m.u.v. woningtaxateurs die in 2024 het assessment scholingstraject woningtaxateur dienen af te leggen. Hiervoor geldt een minimum vereiste van 21 PE-punten*. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.

Kamer Verplicht Facultatief Vrij Totaal
WOZ 7 8 5 20
BV-GZV 7 8 5 20
LAV 7 8 5 20
Wonen 7 8 5 20
Wonen + Assessment 7 14 - 21
Vakgroep modelmatig waarderen 6 - - 6

* Van deze 21 punten kan er 1 meegenomen worden als facultatief naar 2025.


Verplichte onderwerpen

De leerdoelen zijn voorgedragen door de Expertcommissies en vastgesteld door de Centrale Raad. De verplichte onderwerpen voor 2024 zijn in het kort: 

  • De e-learning Onafhankelijkheid en Objectiviteit komt ook in 2024 terug voor alle Register-Taxateurs voor 1 PE-punt in de verplichte permanente educatie. De e-learning wordt geactualiseerd door de opleiders.
  • Voor de woningtaxateurs zijn een aantal onderwerpen benoemd die samengevat kunnen worden onder de titel ‘Actualiteiten’. Het betreft de duurzaamheidsparagraaf in combinatie met het nieuwe hoofdstuk I in het Model Taxatierapport Woonruimte 2024, alsmede de SWOT, markt- en referentieanalyse en onderbouwing van de waarde. Tevens wordt aandacht besteed aan validatie 2.0 (aanpassing werkwijze van valideren), plausibiliteit en het interpreteren van modellen die modelmatig waarde bepalen.
  • Voor taxateurs in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en die met de aantekening Grootzakelijk Vastgoed, staat het onderwerp duurzaamheid centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan de marktanalyse, SWOT en referenties. Dit geeft een vervolg aan en een verdieping op de verplichte dag 2023, maar nu ook in relatie tot duurzaamheid.
  • Voor LAV-taxateurs wordt in 2024 aandacht gevraagd voor actualiteiten en wet- en regelgeving in relatie tot duurzaamheid. Er is een transitie gaande die grote impact heeft op het landelijk gebied. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn duurzaamheidsmaatregelen en de techniek, duurzaamheid en klimaatadaptie meenemen in de SWOT en marktanalyse, de invloed van duurzaamheid op de waarde belicht door de financier, en de vertaling naar de praktijk met casussen.
  • Binnen de Kamer WOZ komen de wet- en regelgeving, jurisprudentie en tuchtuitspraken weer terug in de permanente educatie. Daarnaast wordt ingegaan op de actualiteiten over o.a. de kennis van de verschillende modellen die toegepast worden, het meten van agrarische woningen of woondelen op basis van gebruiksoppervlakte per 1 januari en de marktwaarde versus gecorrigeerde vervangingswaarde. Tevens is duurzaamheid een belangrijk thema.
  • Voor de leden van de Vakgroep modelmatig waarderen wordt in 2024 weer een studiedag georganiseerd. 


Punten meenemen?

Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.


PE-punten 2023

Meer informatie over de PE-punten 2023 vindt u hier.