Permanente Educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u zowel aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. 

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement (Permanente) Educatie.
 

PE-punten 2022

Voor 2022 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.
 

Kamer Verplicht Facultatief Vrij Totaal
BV en BV-GZV 3 12 5 20
LAV 6 9 5 20
Wonen 6 9 5 20
WOZ 6 9 5 20
Vakgroep modelmatig waarderen 6 6


Indien u als Register-Taxateur in meer dan één Kamer staat geregistreerd, geldt het volgende:
 

Kamer(s) Verplicht & Facultatief Vrij Totaal
1 15 5 20
2 21 5 26
3 27 5 32
4 33 5 38
Vakgroep modelmatig waarderen +6 +6


Verplichte onderwerpen

De leerdoelen zijn bepaald door de Expertcommissies en de Vakgroep. De verplichte onderwerpen voor 2022 zijn in het kort:

  • Voor alle woningtaxateurs is het onderwerp Objectiviteit & Onafhankelijkheid verplicht en daarnaast kan voor het tweede dagdeel een keuze gemaakt worden uit verdieping bouwkunde en/of duurzaamheid.
  • Voor taxateurs in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en die met de aantekening Grootzakelijk Vastgoed geldt eveneens Objectiviteit & Onafhankelijkheid als verplicht onderwerp. Het onderwerp zal belicht worden middels het inhoudelijk behandelen van tuchtzaken, resultaten van audits en praktijksituaties.
  • Voor LAV-taxateurs is de referentie- en marktanalyse een verplicht onderwerp naast Onafhankelijkheid & Objectiviteit. Dat speelt zowel bij de Specifiek Overeengekomen Werkzaamheden als bij de Professionele Taxatiedienst.
  • Binnen de Kamer WOZ komen jurisprudentie, wetgeving en actualiteiten terug. Daarnaast is ook in deze Kamer aandacht voor Onafhankelijkheid & Objectiviteit. Hoe zit dat voor taxateurs in dienst van een gemeente of samenwerkingsverband?
  • Voor de Vakgroep staat ook het onderwerp Onafhankelijkheid, Objectiviteit en Transparantie centraal. Een door een model afgegeven marktwaarde is altijd een schatting waar een kansverdeling bij hoort. De kansverdeling maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid bij een gegeven nauwkeurigheid van de afgegeven marktwaarde.


Punten meenemen?

Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.