Permanente Educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u zowel aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. 

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement (Permanente) Educatie.
 

PE-punten 2023

Voor 2023 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.
 

Kamer Verplicht Facultatief Vrij Totaal
BV en BV-GZV 3 12 5 20
LAV 6 9 5 20
Wonen 6 9 5 20
WOZ 6 9 5 20
Vakgroep modelmatig waarderen 6 6


Indien u als Register-Taxateur in meer dan één Kamer staat geregistreerd, geldt het volgende:
 

Kamer(s) Verplicht & Facultatief Vrij Totaal
1 15 5 20
2 21 5 26
3 27 5 32
4 33 5 38
Vakgroep modelmatig waarderen +6 +6


Verplichte onderwerpen

De leerdoelen zijn bepaald door de Expertcommissies en de Vakgroep. De verplichte onderwerpen voor 2023 zijn in het kort:

  • Het onderwerp Onafhankelijkheid en Objectiviteit blijft belangrijk en komt ook in 2023 terug voor alle Register-Taxateurs, maar wel in een andere vorm. Aan opleiders is gevraagd om een e-learning te ontwikkelen van plusminus 1 uur waarin dit onderwerp middels filmpjes en dilemma’s wordt behandeld. De e-learning telt voor alle Kamers mee voor 1 PE-punt.
  • Voor de woningtaxateurs zijn twee hoofdonderwerpen benoemd. De eerste is ‘Kerntaken en Dossiervorming’, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de kerntaken analyseren en waarderen. Het tweede onderwerp is ‘Valkuilen’. Hierbij wordt aandacht besteed aan veel voorkomende omissies en problemen op het gebied van onder andere onderzoek naar bodeminformatie, Vereniging van Eigenaars, modelwaardes, plausibiliteitsverklaringen en indexeringen. Ook is er aandacht voor ethisch handelen en onafhankelijkheid.
  • Voor taxateurs in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en die met de aantekening Grootzakelijk Vastgoed, wordt in het verplichte dagdeel ingezoomd op artikel 12 uit de Praktijkhandreiking BV: input- en outputparameters en referentiegegevens. Deze passage vindt haar grondslag in de fundamentele beginselen (zorgvuldigheid en transparantie) en is daarmee van groot belang om het vertrouwen in de beroepsgroep te vergroten.
  • Voor LAV-taxateurs wordt in 2023 aandacht gevraagd voor het ‘Nationaal programma landelijk gebied’. De agrarische sector is meer dan ooit onderhevig aan veranderingen. Er is een transitie gaande die grote gevolgen gaat hebben voor het platteland en buitengebied. De taxateur LAV zal de gevolgen hiervan moeten beoordelen en wegen bij de waardering van het vastgoed.
  • Binnen de Kamer WOZ komen jurisprudentie, wetgeving en actualiteiten terug. Daarnaast is de onderbouwing van de waarde en verantwoording voor de WOZ-taxateur een belangrijk onderwerp. Een derde onderwerp is duurzaamheid. Hoe gaat dit doorwerken in de WOZ? Wat moet de taxateur vastleggen? Wat zijn belangrijke parameters en hoe werkt het door in de waarde?
  • Voor de leden van de Vakgroep modelmatig waarderen zal in 2023 weer een studiedag worden georganiseerd.


Punten meenemen?

Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.


PE-punten 2022

Meer informatie over de PE-punten 2022 vindt u hier.