Kijk mee wat het nieuwe model taxatierapport u brengt

Vanaf 1 april 2018 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. In de video hiernaast neemt André Schots, voorzitter Expertcommissie Wonen, u mee langs de belangrijkste veranderingen.

Het nieuwe model taxatierapport en alle bijbehorende documenten kunt u hier vinden.

NRVT

pijltje   Contact
pijltje   Missie, taken en beleid
pijltje   Organisatie
pijltje   Statuten, protocollen en reglementen
pijltje   Jaarverslag NRVT
pijltje   Werken bij NRVT
pijltje   Privacybeleid

 

NRVT Tucht

pijltje   Klachten en tuchtrecht
pijltje   Tuchtcollege
pijltje   Uitspraken Tuchtcollege
pijltje   In beroep tegen in-/uitschrijving
pijltje   Statuten en jaarverslagen STNRVT
pijltje   Reglementen STNRVT
pijltje   Vragen over tuchtrecht

 

Validatie-instituten

pijltje  Validatie-instituten
pijltje  Contactgegevens validatie-instituten
pijltje  Addendum en Werkgebiedregeling
pijltje  Handreiking Grenzen validatie
pijltje  Model taxatierapporten en bijlagen
pijltje  Vragen over Taxatierapport Woonruimte

 

Nieuws

pijltje  Nieuwsbrief
pijltje  Persberichten
pijltje  Bericht van het bestuur
pijltje  In de media
pijltje  Opinieblogs
pijltje  Publicaties

ACTUEEL

22/6/2018 Herziene NRVT-regelgeving per 1 juli 2018 van kracht

24/5/2018 NIEUWSBRIEF: Pleidooi AFM/DNB te overhaast, start kwaliteitscontroles en meer … 

22/5/2018 PERSBERICHT Pleidooi AFM/DNB te overhaast: taxatiebranche goed op weg met zelfregulering

16/5/2018 Vacature: Communicatieadviseur (32 uur/week)

Snel naar

pijltje  Inschrijven

pijltje  Permanente Educatie

pijltje  PE-cursusoverzichten

pijltje  Gedrags- en beroepsregels en Reglementen

pijltje  BijZijn app