Tuchtuitspraken

26 juli 2023
Taxatierapporten onvoldoende navolgbaar en vakbekwaamheid GZV niet toegelicht

Dossiernummer: N23506

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht, heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op zes taxatierapporten. De zes rapporten vallen onder de ...

26 juli 2023
Waarschuwing na verkorte rapporten en ontbrekende onderbouwing vakbekwaamheid

Dossiernummer: N23507

Naar aanleiding van een melding over het uitbrengen van een verkort taxatierapport, heeft NRVT een audit uitgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot ...

17 juli 2023
Ook bij desktoptaxatie is navolgbare referentieanalyse nodig

Dossiernummer: 23504

Vanwege aanpassing van zijn hypotheek laat klager in mei 2022 een desktoptaxatie uitvoeren van zijn woning. Klager verwacht een flinke overwaarde, maa ...

4 juli 2023
Beïnvloeding door ex-schoonvader niet gebleken

Dossiernummer: 23511

In het kader van een echtscheiding is door het Gerechtshof bepaalt dat de echtelijke woning door drie taxateurs gewaardeerd dient te worden. Deze drie ...

3 juli 2023
Deels verhuurde woning niet van invloed op de marktwaarde: nadere toelichting nodig

Dossiernummer: 23505

De klacht gaat over een woning waarvan het souterrain verhuurd is. In het taxatierapport is de marktwaarde in verhuurde staat gelijk aan de waarde vri ...

3 juli 2023
Geen onjuiste uitgangspunten bij geveltaxatie

Dossiernummer: 23512

Klager kan zich niet vinden in de uitkomst van de taxatie van zijn woning. Het taxatierapport is opgesteld in opdracht van de bank, afdeling bijzonder ...

3 juli 2023
Inschatting verbouwingskosten terecht gewijzigd

Dossiernummer: 23517

Klagers hebben een taxatierapport nodig vanwege een voorgenomen verbouwing. Tijdens de inspectie merkt de taxateur op dat de ingeschatte € 20.000 aan ...

26 juni 2023
Taxatierapport opgesteld door niet bevoegde medewerker tuchtwaardig: NRVT-logo onterecht gevoerd

Dossiernummer: 23510

Klager dient een klacht in naar aanleiding van een rapport dat is opgesteld in het kader van een planschadeadvies voor een gemeente. De basis voor de ...

26 juni 2023
Taxatierapport in het kader van financiële ontvlechting ernstig ondermaats

Dossiernummer: 23513

Klager heeft het getaxeerde object, de woning naast zijn eigen woning, laten bouwen voor zijn moeder. Omdat de grond al van klager was, maar de woning ...

26 juni 2023
Onjuist uitgangspunt anti-speculatiebeding en onjuiste taxatiemethodiek in driedeskundigentaxatie

Dossiernummer: 23516

Klager heeft het getaxeerde object, de woning naast zijn eigen woning, laten bouwen voor zijn moeder. Omdat de grond al van klager was, maar de woning ...