Tuchtuitspraken

15 september 2022
Te lage taxatiewaarde door ondeugdelijke referentiepanden

Dossiernummer: 220325

De taxateur heeft als deskundige in opdracht van de rechtbank, in het kader van de verdeling in een echtscheidingsprocedure, een taxatierapport opgest ...

14 september 2022
Tekortkomingen in taxatierapport

Dossiernummer: N22001

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het ...

14 september 2022
Buiten Kamer getaxeerd, maar geen onderdeel audit

Dossiernummer: N22002

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het kader van doorlop ...

14 september 2022
GZV vereist verdergaande vakbekwaamheid

Dossiernummer: N22408

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een drietal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het ...

14 september 2022
Vakbekwaamheid t.o.v. GZV-objecten blijkt niet uit taxatierapport

Dossiernummer: N22416

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen en de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed, verricht een taxatie waarvan een ta ...

12 september 2022
Geen partijdigheid, wel onvoldoende navolgbaar rapport

Dossiernummer: 22402

Er zijn twee taxatierapporten opgemaakt van een landbouwperceel. De ene taxateur komt uit op een waarde van € 5,50 per vierkante meter, de ander op € ...

12 september 2022
Recreatiewoning met energiebesparende voorzieningen

Dossiernummer: 22403

Een taxateur heeft een rapport opgesteld van een recreatiewoning in het kader van een boedelscheiding. De klager is het niet eens met de waardering, d ...

12 september 2022
Te weinig aandacht voor staat van onderhoud in een gevoelige familiesituatie

Dossiernummer: 22410

Er is onenigheid over de verdeling van een nalatenschap, waarvan de woning deel uitmaakt. De advocaten hebben besloten dat een taxatie plaats dient te ...

9 september 2022
Taxeren voor ruziënde erfgenamen: extra zorgvuldigheid en transparantie geboden

Dossiernummer: 22404

Er is onenigheid tussen twee broers over een perceel grond. De ene broer is eigenaar van het perceel en laat een taxatierapport opstellen. De andere b ...

25 juli 2022
Deugdelijk rapport bij WOZ-klacht

Dossiernummer: 220218

Een aantal bedrijven is het niet eens met de WOZ-aanslag. Naast beroepsprocedures bij de bestuursrechter – die de beroepen ongegrond verklaarde –, wor ...