Organisatie

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is een organisatie van, voor en door taxateurs. De taxateurs zelf staan vakinhoudelijk aan het roer. Per Kamer wordt een Expertcommissie gevormd, die de vakinhoudelijke zaken vorm geeft.

De voorstellen van de Expertcommissies worden voorgelegd aan de Centrale Raad. Deze beoordeelt de voorstellen op hun maatschappelijke en economische inpasbaarheid, al dan niet na een consultatieronde.

Het Bestuur stelt de besluiten van de Centrale Raad formeel vast. Het Bestuur is bovendien verantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit van NRVT, de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer en stuurt het Bureau aan.