Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de heer Peter Keur (voorzitter), de heer Hamit Karakus en de heer Ed Schless. Zij hebben een toezichthoudende taak op het beleid van het Bestuur en diens taken en bevoegdheden.
 

Nevenfuncties

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Peter Keur

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
 • Lid Raad van Advies IMP B.V.
 • Lid Raad van Advies Van Wonen Holding B.V.
 • Board Member (non-executive) Blauwhoed Holding B.V. (vanaf 01-04-2022 Voorzitter)
 • Lid Raad van Advies Prowinko B.V.
 • Extern Adviseur KPMG Real Estate Advisory B.V.
 • Voorzitter Stichting Taptoe Nunspeet
 • Voorzitter Stichting Molijn de Groot Nunspeet
 • Bestuurslid Businessclub Noord-Veluws Museum Nunspeet

Hamit Karakus

 • Bestuurder/Algemeen Directeur bij Platform31
 • Bestuurder/Algemeen Directeur (i.c.m. Platform31) bij Onderzoeksinstituut IVO
 • Eerste Kamerlid bij Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Lid van Raad van Commissarissen bij Woningstichting Eigen Haard
 • Lid van het bestuur bij Stichting Wijkverbetering Rotterdam-Zuid
 • Lid algemeen bestuur bij Stichting Boor
 • Lid van Raad van Advies bij Stichting Timpaan
 • Bestuurlijk Regisseur in opdracht van minister Kajsa Ollongren voor woningcorporatie Vestia bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tijdelijk)
 • Voorzitter van de stuurgroep bij Coalitie Feijenoord XL
 • Lid Raad van Toezicht bij Hogeschool Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht bij VerDus (Verbinden van Duurzame Steden)

Ed Schless

 • Bestuurder D Brand BV en TPSD Brand BV
 • Bestuurder Stichting Kenniscollege Roerende Zaken 
 • Bestuurder Stichting Foundation for Art, Culture and Education