Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de heer Peter Keur (voorzitter), de heer Hamit Karakus en de heer Ed Schless. Zij hebben een toezichthoudende taak op het beleid van het Bestuur en diens taken en bevoegdheden.
 

Nevenfuncties

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Peter Keur

 • Directeur KOA B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
 • Lid Raad van Advies IMP B.V.
 • Lid Raad van Advies Van Wonen Holding B.V.
 • Voorzitter Bestuur Blauwhoed Holding B.V.
 • Lid Raad van Advies Prowinko B.V.
 • Extern Adviseur KPMG Real Estate Advisory B.V.
 • Voorzitter Stichting Taptoe Nunspeet
 • Voorzitter Stichting Molijn de Groot Nunspeet
 • Bestuurslid Businessclub Noord-Veluws Museum Nunspeet

Hamit Karakus

 • Programmadirecteur Nationaal Programma Vlaardingen-Westwijk
 • Eerste Kamerlid bij Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Lid van Raad van Commissarissen bij Woningstichting Eigen Haard
 • Lid van het bestuur bij Stichting Wijkverbetering Rotterdam-Zuid
 • Lid algemeen bestuur bij Stichting Boor
 • Lid van Raad van Advies bij Stichting Timpaan
 • Voorzitter van de stuurgroep bij Coalitie Feijenoord XL
 • Lid Raad van Toezicht bij Hogeschool Rotterdam
 • Lid van Raad van Commissarissen bij Woningcorporatie Wooncompas

Ed Schless

 • Bestuurder Valeo International holding BV
 • Bestuurder Stichting Face
 • Bestuurder Stichting Kenniscollege Roerende Zaken
 • Bestuurder EGJ Schless BV
 • Penningmeester Bewonersvereniging Ruitersbos, Breda
 • Bestuurder bewonersvereniging City Flat Rotterdam