Reglementen en praktijkhandreikingen

De reglementen voor Register-Taxateurs zijn opgedeeld in twee onderdelen:

  • Formeel kader met regels waar u niet van af mag wijken
  • Praktijkhandreikingen met praktische aanbevelingen

De praktijkhandreikingen worden wanneer nodig geactualiseerd. De meest recente versies kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u op deze pagina de Nederlandse vertaling van IVS en EVS.

Internationale regelgeving – Nederlandse vertaling

IVS

  • International Valuation Standards 2022
  • Competentiekader voor professionele taxateurs
  • Code van ethische principes voor professionele taxateurs

EVS

  • Extract EVS2020 voor de Nederlandse vastgoedtaxateur