Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Inleiding

Vastgesteld op 21 juni 2018
Vervangt het Addendum Grootzakelijk Vastgoed van 15 juni 2017

Gelet op het doel de kwaliteit van de beroepsgroep en een professioneel-kritische instelling van de Taxateur te bevorderen en te waarborgen, alsmede ongewenste gedragingen in het kader van de beroepsuitoefening te voorkomen, een en ander met het oog op de verantwoordelijkheid van de Taxateur te handelen in het publiek belang;

In aanmerking nemende de internationaal geldende taxatiestandaarden van de International Valuation Standards Council (bekend als IVS) en de TEGoVA (bekend als EVS);

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT;

Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: