Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 32. Wijziging

Dit is een reglement als bedoeld in artikel 15.2 van de Statuten . De Centrale Raad is – met inachtneming van artikel 15.2 van de Statuten – te allen tijde bevoegd tot wijziging van dit reglement.

Artikel 33. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Subreglement Grootzakelijk vastgoed NRVT.

Artikel 34. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2018