Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Hoofdstuk 3. Taxatiewerkzaamheden

Artikel 16.

16.1 In algemene zin geldt dat de Register-Taxateur zijn taxatie ten aanzien van GZV uitgebreider dient te onderbouwen en toe te lichten dan de taxatie van BV. De gedachte daarachter is dat de taxatie ten aanzien van GZV vanwege de omvang en complexiteit een verdergaande impact heeft in het maatschappelijk en economisch verkeer. Juist die omvang en complexiteit vergen een verdergaande mate van vakbekwaamheid van de Register-Taxateur die uit het taxatierapport moet blijken.

16.2 Bij de volledige taxatie ten aanzien van GZV dient de Register-Taxateur in het beschrijvende deel van het taxatierapport nadrukkelijk aandacht te besteden aan de risico’s en zijn (markt)visies, zowel algemeen als lokaal/regionaal, met betrekking tot het getaxeerde Vastgoedobject. Zijn overwegingen en bevindingen legt hij op zorgvuldige en transparante wijze vast in het taxatierapport.

16.3 In het geval van een hertaxatie kan de Register-Taxateur de risico’s en (markt)visies met betrekking tot het getaxeerde Vastgoedobject op een beknoptere wijze in het beschrijvende deel van het taxatierapport opnemen.

Artikel 17.

17.1 Teneinde te voorkomen dat sprake is van een bedreiging van de fundamentele beginselen van onafhankelijkheid en zorgvuldigheid:

a. is het de Register-Taxateur niet toegestaan meer dan zes jaar achtereenvolgend een Professionele Taxatiedienst ten aanzien van hetzelfde Vastgoedobject te verrichten;

b. is het het Taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden niet toegestaan meer dan negen jaar achtereenvolgend de Professionele Taxatiedienst te verrichten ten aanzien van hetzelfde Vastgoedobject.

17.2 Het vereiste van artikel 17.1 is ingegaan op 1 januari 2016 en heeft geen terugwerkende kracht.