Basisopleiding Register-Taxateur

De route tot Register-Taxateur bestaat uit twee onderdelen: een theoretische basisopleiding en praktijkervaring in de vorm van het meester-gezeltraject.

Allereerst behaalt u het basisdiploma Taxateur bij een van de opleiders. Het examen kunt u afleggen bij SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars. Daarna meldt u zich bij NRVT voor het meester-gezeltraject.
 

Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur

Wat moet een Register-Taxateur kunnen? Welke rollen kan een taxateur vervullen? Hoe ziet de toekomst van het taxatievak eruit? In het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateurs leest u alle beroepsvereisten. Het beschrijft onder meer:

  • taken en werkprocessen
  • vakkennis en vaardigheden
  • competenties

Download het beroepscompetentieprofiel
 

Opleidingsprofiel

Het opleidingsprofiel gebruiken opleiders bij de ontwikkeling van taxateursopleidingen. Het beroepscompetentieprofiel diende als basis:

  • de kerntaken en werkprocessen zijn uitgewerkt in leerresultaten
  • de vakgebieden zijn uitge­werkt in kennis en vaardigheden

De vastgestelde leerresultaten, vakkennis en -vaardig­heden geven aan wat de beginnende Register-Taxateur aan het einde van de opleiding moet kennen en kunnen. In het verlengde van onze regelgeving, stelden we het opleidingsprofiel principle-based op; het document geeft kaders op hoofdlijnen.

Download het opleidingsprofiel
 

Toetstermen en leerresultaten

Download de toetstermen route SVMNIVO