Aantekening GZV aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aantekening Grootzakelijk Vastgoed moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau (incl. taxatiekennis).
 • U houdt zich in de praktijk overwegend bezig met taxatiewerkzaamheden.
 • U beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als Register-Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed.
 • U verricht jaarlijks ten minste 10 GZV-taxaties, ten minste als medeondertekenaar, in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten (> € 5 mln. marktwaarde of exploitatiegebonden vastgoed).
 • U heeft een door NRVT erkend assessment met goed gevolg afgerond.
   

Aanleveren

Om te kunnen beoordelen of u voor het assessment in aanmerking komt, vragen wij u de volgende documenten aan te leveren via e-mail (inschrijven@nrvt.nl):

 • CV waarop duidelijk uw werkzaamheden worden beschreven
 • motivatiebrief
 • relevante diploma’s
 • een portfolio-overzicht van minimaal 10 GZV-taxaties die u het afgelopen jaar (mede) heeft verricht en ten minste heeft mede-ondertekend. Een plausibili­teits­­verklaring voldoet niet. Download hier een model portfolio-overzicht
 • tekenbladen van de hiervoor genoemde 10 GZV-taxaties (met vermelding van het object, de taxatiedatum, de waarde en de handtekening)
   

Beoordeling aanvraag

Indien NRVT akkoord geeft mag u zich aanmelden voor het portfolio-assessment GZV bij SVMNIVO. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot een examenomgeving waar u de volgende stukken dient aan te leveren:

 • lijst met 10 taxaties
 • CV en motivatiebrief waaruit blijkt dat u zich geschikt acht om de aantekening GZV te verkrijgen
 • drietal complete taxatiedossiers

Na het voldoen aan de vereisten voor het assessment wordt het ingeleverde werk door minimaal twee assessoren beoordeeld. Voldoet het portfolio met taxatie­dossiers (grotendeels) aan de richtlijnen zoals die door NRVT zijn opgesteld, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.
 

Assessment

U voert een professioneel gesprek over de taxatiedossiers met de assessoren. Dit gesprek duurt 60 minuten.

Als vervolgens ook dit gesprek door de assessoren met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u richting NRVT voorgedragen voor de GZV-aantekening.