Klachten en tuchtrecht

Een taxateur in het Register van NRVT (Register-Taxateur) dient zich te houden aan de reglementen en praktijkhandreikingen van NRVT. Daarmee is de Register-Taxateur onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtrechtspraak is ondergebracht in een aparte rechtspersoon: de stichting Tuchtrechtspraak NRVT, kortweg NRVT Tucht.

NRVT Tucht is onafhankelijk van NRVT. De procedure van de tuchtrechtspraak is vastgelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak NRVT.

Van een Register-Taxateur mag u kwaliteit verwachten. Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde taxatiedienst? Meent u dat de taxateur zich niet gehouden heeft aan de regels en komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

BELANGRIJK
Is een klacht gegrond, dan kan het tuchtcollege de taxateur een maatregel, zoals een waarschuwing, berisping, (voorwaardelijke) schorsing en/of boete opleggen, of in het uiterste geval uitschrijving uit het register.

Let op! Ook bij een gegronde klacht zal het tuchtcollege géén andere waarde vaststellen van het getaxeerde object. Ook zal het tuchtcollege géén nieuw taxatierapport uitbrengen en kan het niet de maatregel opleggen aan de taxateur om het rapport aan te passen.

Een ingediende klacht wordt, inclusief alle bijlagen, doorgestuurd naar de beklaagde taxateur. Beide partijen moeten namelijk over dezelfde informatie beschikken. Het tuchtcollege doet hierbij geen eigen onderzoek, maar beslist op grond van de stukken die de klager en de beklaagde aan het dossier toevoegen.

Het is goed dat u zich bovenstaande realiseert als u een klacht overweegt.


Klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij NRVT Tucht via het klachtformulier.

Download het klachtformulier en stuur het ingevulde formulier samen met het taxatierapport en de andere stukken (zoals in het formulier benoemd) naar secretariaat@nrvttucht.nl.

Let op: het klachtformulier dient digitaal ingevuld te worden. Handgeschreven formulieren kunnen helaas niet in behandeling worden genomen,