Reglementen

Reglement Tuchtrechtspraak NRVT

In het Reglement Tuchtrechtspraak NRVT is vastgelegd op welke wijze klachten over de bij NRVT geregistreerde taxateurs worden behandeld. Het reglement bevat onder andere: bepalingen over de samenstelling en benoeming van (leden van) het tuchtcollege en de Kamers, en de indiening en behandeling van klachten.

Vastgesteld op 14 maart 2024
 


Reglement Commissie van Beroep

In het Reglement Commissie van Beroep is vastgelegd op welke wijze een beroepschrift wordt behandeld. Het reglement bevat onder andere: bepalingen over de benoeming en samenstelling van (leden van) de Commissie van Beroep en de Kamers, en het instellen van beroep.

Vastgesteld op 14 augustus 2018
 


Reglement Geschillenbeslechting Validaties

In het Reglement Geschillenbeslechting Validaties is vastgelegd op welke wijze een geschil kan worden voorgelegd en hoe de procedure van de Geschillencommissie geregeld is.

Vastgesteld op 28 augustus 2023


 


Archief

1 september 2022 - 31 maart 2024

1 februari 2022 - 31 augustus 2022

1 oktober 2018 - 31 januari 2022