Uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden als Register-Taxateur uit een of meerdere Kamers, dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Onder vermelding van uw contactgegevens en RT-nummer, kunt u uw uitschrijving via Mijn NRVT, per post of per e-mail naar ons sturen:

Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
3006 DA Rotterdam
E: info@nrvt.nl
 

Let op

Het registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw registratie is maandelijks opzegbaar per de eerste van de maand. Daarnaast dient één maand opzegtermijn in acht te worden genomen.

Dit betekent dat indien u voor het nieuwe registratiejaar wilt opzeggen, uw schriftelijke opzegging vóór 1 december bij ons in het bezit dient te zijn.

NRVT factureert jaarlijks, vanaf het moment van inschrijving, zonder (gedeeltelijke) restitutie na eventuele tussentijdse uitschrijvingen.

De volledige voorwaarden over het uitschrijven uit het Register van NRVT staan vermeld in artikel 32 van onze statuten.


Titel Register-Taxateur

Tot het moment van uitschrijving kunt u de titel Register-Taxateur blijven voeren. Na uitschrijving bent u niet meer gerechtigd deze titel te voeren.