Uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden als Register-Taxateur uit een of meerdere Kamers, dient u dat via Mijn NRVT aan ons door te geven.

Let op

Het registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw registratie is maandelijks opzegbaar per de eerste van de maand. Daarnaast dient één maand opzegtermijn in acht te worden genomen.

Dit betekent dat indien u voor het nieuwe registratiejaar wilt opzeggen, uw opzegging vóór 1 december via Mijn NRVT bij ons in het bezit dient te zijn.

NRVT factureert jaarlijks, vanaf het moment van inschrijving, zonder (gedeeltelijke) restitutie na eventuele tussentijdse uitschrijvingen.


Titel Register-Taxateur

Tot het moment van uitschrijving kunt u de titel Register-Taxateur blijven voeren. Na uitschrijving bent u niet meer gerechtigd deze titel te voeren.