Validatie-instituut

Toezicht door NRVT

NRVT is verantwoordelijk voor het toezicht op het validatie-instituut Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

Het validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. NRVT ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoen aan de (internationale) normen.


Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. NWWI is erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.


Addendum validatie-instituten

Een bij NRVT aangesloten validatie-instituut beschikt minimaal over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015. NRVT heeft op basis van deze norm een addendum opgesteld. Aangesloten validatie-instituten richten hun processen in conform deze gestelde normen. Deze normen vormen de minimale basis voor het controleren en valideren van een taxatierapport.

Het addendum geldt per 1 januari 2018. Op 1 oktober 2020 is het addendum op enkele punten gewijzigd. Deze aangepaste versie treft u hieronder.

Regeling Werkgebied Taxateur Woningen

Om tot een juiste waardering van een woning te komen, is het van belang dat een taxateur kennis heeft van de plaatselijke huizenmarkt en omstandigheden. In de Werkgebiedregeling staan richtlijnen waar een taxateur zich aan moet houden om zijn plaatselijke bekendheid te waarborgen.

De regeling is ingevoerd per 1 januari 2014. Op 21 juni 2017 is de regeling geëvalueerd en ongewijzigd vastgesteld door het STenV marktpanel. NRVT is akkoord met deze regeling. De regeling blijft tot nader orde onverminderd van toepassing.


Handreiking Grenzen Validatie

Als u twijfelt of uw taxatierapport gevalideerd zal worden, kunt u de Handreiking Grenzen Validatie raadplegen. De vier (voormalige) validatie-instituten, iValidatie, NWWI, Taxateurs Unie en TVI, legden in samenwerking met geldverstrekkers en NRVT duidelijke en uniforme afspraken vast in de Handreiking Grenzen Validatie.

Gepubliceerd op 20 december 2017Contactgegevens validatie-instituut

Het NWWI is in 2009 opgericht om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen meer zekerheid en draagt bij aan het voorkomen van taxatiefraude.

Postbus 1005
3990 CA Houten
www.nwwi.nl

T: 030-6344150
E: info@nwwi.nl