Validatie-instituut

Toezicht door NRVT

NRVT is verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten. Het validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. NRVT ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoen aan de (internationale) normen. Momenteel is één validatie-instituut actief: het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).
 

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. NWWI is erkend door NRVT en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.
 

Addendum validatie-instituten

Een bij NRVT aangesloten validatie-instituut beschikt minimaal over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015. NRVT heeft op basis van deze norm een addendum opgesteld. Aangesloten validatie-instituten richten hun processen in conform deze gestelde normen. Deze normen, waarin wordt verwezen naar de EVS en NRVT-regelgeving, vormen de minimale basis voor het controleren en valideren van een taxatierapport.

Het addendum geldt per 1 januari 2018. Op 1 oktober 2020 is het addendum op enkele punten gewijzigd. Deze aangepaste versie treft u hieronder.

Handreiking Grenzen Validatie

Als u twijfelt of uw taxatierapport gevalideerd zal worden, kunt u de Handreiking Grenzen Validatie raadplegen. De vier (toenmalige) validatie-instituten, iValidatie, NWWI, Taxateurs Unie en TVI, legden in samenwerking met geldverstrekkers en NRVT duidelijke en uniforme afspraken vast in de Handreiking Grenzen Validatie.