Uitspraken Geschillencommissie Validaties

28 maart 2022
Validatie terecht geweigerd na belangenverstrengeling

Dossiernummer: GC220214

Voor het eerst heeft het NWWI een geschil aan de Geschillencommissie Validaties voorgelegd. Het gaat om een taxateur die via zijn eenmansbedrijf een t ...

24 december 2021
Taxatierapport te snel vervallen verklaard

Dossiernummer: GC211123

Een taxateur heeft een taxatierapport ter validatie voorgelegd. Daarover heeft het NWWI vragen gesteld. Wanneer een andere taxateur een tweede taxatie ...

20 december 2021
Verbetervoorstellen: te gering belang naar oordeel Geschillencommissie

Dossiernummer: GC211105

Een taxateur heeft een taxatierapport ter validatie aangeboden. Hij ontvangt een aantal verbetervoorstellen waar hij het niet mee eens is. Hij past ee ...

20 december 2021
Het achteraf aanpassen van een waarde: terechte terughoudendheid NWWI

Dossiernummer: GC211110

Een register taxateur heeft een geschil met het NWWI. Hij heeft een taxatierapport aangeboden ter validatie, maar komt er daarna achter dat hij een te ...

14 juni 2021
Validatie terecht afgewezen door schijn van belangenverstrengeling

Dossiernummer: GC210603

Een makelaar/taxateur heeft een taxatierapport gereed gemeld bij NWWI. Daar wordt de validatie afgewezen met als reden belangenverstrengeling. De toel ...

21 april 2021
Taxatie in strijd met Addendum Validatie Instituten: validatie terecht geweigerd

Dossiernummer: GC210401

Een taxateur krijgt twee opdrachten kort na elkaar van één opdrachtgever. Allereerst de taxatie van een nieuw te bouwen woning. Een lastige klus, want ...

18 februari 2021
Eerste geschil bij de Geschillencommissie Validaties: communicatie kan beter

Dossiernummer: GC210131

Sinds oktober 2020 kan een Register-Taxateur een geschil met het NWWI voorleggen aan de Geschillencommissie Validaties. Invoering van de geschillenreg ...