Geen belangenverstrengeling, verzoek toegewezen

Dossiernummer: GC220411

Datum uitspraak: maandag 02 mei 2022

Het NWWI heeft een rapport niet in behandeling genomen vanwege belangenverstrengeling, nadat geconstateerd was dat de taxateur en de intermediair op dezelfde locatie gevestigd waren. Het NWWI verwijst daarbij naar een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie (GC210603 d.d. 14-6-21). De taxateur vindt dat onterecht: er is geen enkele verwevenheid van zijn bedrijf met dat van de intermediair. Ze zijn alleen naast elkaar gelegen op hetzelfde bedrijventerrein. De taxateur heeft een eigen huisnummer, eigen voordeur, eigen parkeergelegenheid en een eigen uitstraling. De taxateur heeft met deze intermediair niet meer of anders contact dan met andere intermediairs. In de uitspraak waarnaar wordt verwezen, was sprake van een nauwe samenwerking. Dat is hier niet het geval.

De Geschillencommissie is van oordeel dat het in hetzelfde pand gevestigd zijn, waarbij sprake is van een gedeelde voordeur, als de opdrachtgever niet altijd voldoende grond is om validatie af te wijzen. In de Toelichting van NRVT wordt dit immers een mogelijke bedreiging genoemd, waarbij het van de overige omstandigheden afhangt of deze mogelijke bedreiging een werkelijke bedreiging wordt, indien sprake blijkt te zijn van (schijn van) belangenverstrengeling.

Door het NWWI is niet gesteld en is ook niet op andere wijze gebleken, dat beide bedrijven meer met elkaar gemeen hebben dan dat zij buren zijn. Zo is uit onderzoek bij de Kamer van Koophandel en via Google niet gebleken van onderlinge banden. Evenmin is gesteld of gebleken dat verzoeker en de intermediair opvallend vaak zaken met elkaar doen of dat sprake is van andere zakelijke of persoonlijke banden.

Dat is naar het oordeel van de Geschillencommissie onvoldoende om de validatie vanwege (schijn van) belangenverstrengeling niet in behandeling te nemen.

Het verzoek wordt toegewezen, de taxateur ontvangt het betaalde geschillengeld retour, en het NWWI dient het taxatierapport alsnog in behandeling te nemen.


Terug naar overzicht