Geschillencommissie Validaties

Heeft u een geschil over validatie?

Als u het als Register-Taxateur niet eens bent met het oordeel van het validatie-instituut, dan kunt u een klacht bij hen indienen. Maar wat als u er samen niet uitkomt? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Validaties. Dat kan zijn wanneer het validatie-instituut niet overgaat tot validatie en u het niet eens bent met de onderbouwing daarvan.


Hoe kunt u een geschil indienen?

Leg de kwestie éérst voor aan het validatie-instituut via de interne klachtregeling. Als het validatie-instituut uw klacht afwijst of uw klacht niet binnen een week afhandelt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Vul het formulier voorleggen validatiegeschil in en stuur het met bijbehorende stukken (zie formulier) naar secretariaat@nrvttucht.nl. Let op: deze geschillenregeling is alleen voor Register-Taxateurs.


Geschillengeld

U betaalt na het indienen van een geschil € 302,50 (bestaande uit geschillengeld van € 250,00 + btw). Als de geschillencommissie u volledig in het gelijk stelt, wordt het validatie-instituut veroordeeld tot het betalen van het door u betaalde geschillengeld.


Reglement Geschillenbeslechting Validaties

Alle details over de geschillencommissie en de behandeling van een geschil staan in het Reglement Geschillenbeslechting Validaties. Het reglement beschrijft het normenkader waaraan wordt getoetst en de te volgen procedure voor het indienen van een geschil.