Tuchtcollege

Na ontvangst van uw klacht en het klachtgeld (€ 150,00) vormt de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT een tuchtcollege dat de klacht in behandeling gaat nemen.

Het tuchtcollege bestaat meestal uit drie personen, waarvan één persoon grondige kennis heeft van professionele taxatiediensten en twee leden met grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of disciplinaire rechtspraak. In eenvoudige zaken kan een tuchtcollege bestaan uit één of twee leden.

Het tuchtcollege vraagt de beklaagde om een schriftelijke reactie op de klacht. Vervolgens wordt een hoorzitting gepland. Tijdens de hoorzitting hoort het tuchtcollege de klager en de beklaagde over hun standpunten.

Is de klacht gegrond, dan ontvangt de klager het klachtgeld retour. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht maatregelen opleggen aan de taxateur.


Hoger beroep

Tegen een uitspraak van het tuchtcollege is hoger beroep mogelijk (de bijdrage hiervoor is ook € 150,00). Voor de behandeling van het hoger beroep wordt een nieuw tuchtcollege samengesteld.