Waarom een Register-Taxateur?

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs.

NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van Register-Taxateurs. Deze taxateurs werken conform de gedrags- en beroepsregels en internationale en Europese taxatiestandaarden.

Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang en onderwerpt zich aan het Doorlopend Toezicht en het centrale tuchtrecht van NRVT.

Een Register-Taxateur…
  • Heeft voldoende kennis in huis

    Om toegelaten te worden tot het kwaliteitsregister, heeft een taxateur voldoende basiskennis nodig. NRVT controleert of een kandidaat de vereiste opleidingen heeft gevolgd.

  • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

    De vastgoedmarkt is altijd in beweging. Om ingeschreven te blijven in het Register, moet de taxateur ieder jaar voldoende punten behalen voor educatie. Bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en trainingen en het bijwonen van congressen.

  • Is integer, objectief en onafhankelijk

    Een Register-Taxateur werkt volgens de gedrags- en beroepsregels die NRVT opgesteld heeft. NRVT controleert actief of de taxateur deze regels naleeft. Als er toch een geschil ontstaat, oordeelt een onafhankelijk tuchtcollege.