Erfpacht onvoldoende uitgewerkt in taxatierapport

Dossiernummer: GC220419

Datum uitspraak: woensdag 15 juni 2022

Het NWWI heeft een taxatierapport afgewezen voor validatie. De taxateur is het hier niet mee eens en verzoekt de Geschillencommissie om een oordeel te geven.

De taxatie betrof een woning met erfpacht. De gebruikte referentiepanden waren alle woningen in volledige eigendom. Naar aanleiding van vragen van het NWWI heeft de taxateur een berekening toegevoegd, waaruit volgens de taxateur blijkt dat de erfpachtwaarde in deze situatie positief was ten opzichte van eigen grond, zodat in de vergelijking de fictie wordt aangenomen als zou het eigen grond betreffen.

Ondanks de berekening heeft het NWWI het rapport laten vervallen. De taxateur vindt dat het NWWI die beslissing te snel genomen heeft en onvoldoende mogelijkheid heeft geboden voor sparren of collegiaal overleg.

Het NWWI licht toe dat in het taxatierapport geen rekening werd gehouden met zaken als indexering van de erfpachtcanon en andere voorwaarden rondom de erfpacht. Daarom is de taxateur gevraagd om een nadere onderbouwing. De taxateur heeft daarop gereageerd met een nadere berekening, waarin hij tot de verre van gangbare conclusie komt dat erfpacht door een potentiële koper positiever gewaardeerd zou worden dan volle eigendom. Ook zijn de gebruikte gegevens in de berekening niet onderbouwd (zo ontbreekt de onderbouwing voor gehanteerde m2-prijzen). Daarom heeft het NWWI besloten tot de vervallenverklaring, omdat niet aannemelijk is gemaakt wat de invloed van de erfpacht op de getaxeerde waarde is (in het licht van de gebruikte referenties).

De Geschillencommissie gaat mee in de uitleg van het NWWI dat niet aannemelijk wordt gemaakt wat de invloed van de erfpacht op de getaxeerde waarde is. Verzoeker heeft de berekening van de grondwaarde per m² en van de woonhuiswaarde per m² niet onderbouwd en heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd dat hij de juiste referentiepanden heeft gehanteerd. Dat in dit specifieke geval het recht van erfpacht gelijk zou zijn aan het volle eigendomsrecht, is hiermee onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het NWWI heeft dan ook terecht validatie van het taxatierapport geweigerd, conform 8.5 van het Addendum.

Ook is het is niet de taak van het NWWI om collegiaal overleg te voeren; het NWWI moet toetsen. De taxateur is verantwoordelijk voor het rapport. Nu de vragen van het NWWI na een aanvulling door de taxateur nog niet tot voldoende onderbouwing hadden geleid, is het rapport terecht vervallen.

De verzoeken van de taxateur worden afgewezen.


Terug naar overzicht