Reglement Gedrags- en Beroepsregels

Download dit document

Inleiding

Vastgesteld op 10 oktober 2019. Vervangt het Reglement Gedrags- en Beroepsregels van 21 juni 2018 met ingang van 1 januari 2020.

In het kader van de statutaire doelstellingen van NRVT;

In aanmerking nemende de internationaal geldende Taxatiestandaarden van de IVSC (International Valuation Standards Council (bekend als IVS)) en TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations (bekend als EVS));

Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: