Reglement Gedrags- en Beroepsregels

Download dit document

Hoofdstuk 1 - Inhoud en toepassingsbereik

Artikel 1

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRVT.  

Artikel 2

Dit reglement is van toepassing op de Register-Taxateur. Het bevat fundamentele beginselen waaraan de Register-Taxateur zich bij zijn handelen en uitvoering van Dienstverlening dient te houden.

Artikel 3

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd;
  • een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit Reglement.