Reglement Kamers

Download dit document

Inleiding

Vastgesteld op 9 december 2021

Vervangt de op 12 december 2019 vastgestelde en op 1 januari 2020 ingegane versie met ingang van 1 januari 2022


In het kader van de statutaire doelstellingen van NRVT;

In aanmerking nemende de internationaal geldende Taxatiestandaarden van de IVSC (International Valuation Standards Council (bekend als IVS)) en TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations (bekend als EVS));

Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: