Reglement Kamers

Download dit document

Hoofdstuk 1. Inhoud en toepassingsbereik

Artikel 1.

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRVT.

Artikel 2.

Dit reglement bevat bepalingen over toetreding tot het Register, vereisten waaraan de Register-Taxateur gedurende de inschrijving dient te voldoen en bepalingen over beëindiging van de registratie.

Artikel 3.

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd;
  • een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.