Reglement Kamers

Download dit document

Hoofdstuk 5. Beëindiging van de registratie

Artikel 10.

De wijze waarop de registratie als Register-Taxateur kan worden beëindigd is geregeld in artikel 32 van de Statuten.

Artikel 11.

Een uitgeschreven Register-Taxateur:

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan NRVT te voldoen;

b. dient het voeren van de titel Register-Taxateur (‘RT’) en het gebruik van het daaraan verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken;

c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting;

d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode van inschrijving.