Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

Inleiding

Bij het verrichten van een Professionele Taxatiedienst in het kader van de Wet waardering onroerende zaken is de Register-Taxateur wettelijk verplicht te voldoen aan de Wet WOZ en de bijbehorende regelingen (zie artikel 1 hierna). De Register-Taxateur verricht de Professionele Taxatiedienst daarnaast in overeenstemming met de internationaal geldende taxatiestandaard van de International Valuation Standards Council (bekend als IVS) of van TEGoVA (bekend als EVS).

Deze Praktijkhandreiking geeft een nadere uitleg en invulling aan de regels uit EVS en IVS en is van toepassing op de Register-Taxateur die een Professionele Taxatiedienst verricht in het kader van de Wet WOZ. Deze handreikingen zijn geen dwingende voorschriften, maar bevatten expliciete, praktische sjablonen en aanbevelingen waaraan Register-Taxateurs in principe moeten voldoen om kwalitatief toereikende Professionele Taxatiediensten te verrichten. Aangezien de aanbevelingen gericht zijn op ‘doorsnee taxaties’ en specifieke taxaties complexer kunnen zijn dan in de handreiking is weergegeven of de omstandigheden waaronder de opdracht tot stand komt anders zijn dan normaliter het geval is, kunnen Register-Taxateurs zo nodig afwijken van deze aanbevelingen. De Register-Taxateur moet een afwijking beargumenteren en vastleggen in het Dossier en indien van toepassing in het Taxatierapport.