Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

4. Opdrachtvoorwaarden

De Opdrachtvoorwaarden worden schriftelijk en gedetailleerd vastgelegd tussen de Register-Taxateur, respectievelijk het Taxatiebedrijf, en de Opdrachtgever, voorafgaand aan de uitvoering van de Taxatiedienst. De Opdrachtvoorwaarden bevatten minimaal de navolgende voorwaarden:

 • de identiteit en status van de Taxateur;
 • benoeming van de opdrachtgever en eventuele andere beoogde gebruikers;
 • doel van de taxatie;
 • adres te waarderen object(en);
 • waardegrondslag;
 • waardepeildatum en andere relevante data;
 • aard en bron van de informatie waarop de Register-Taxateur zich baseert;
 • uitgangspunten en bijzondere uitgangspunten;
 • beperkingen in gebruik, distributie of publicatie;
 • honorering;
 • eventuele beperkingen op publicatie;
 • overeenstemming met EVS en/of IVS en de toepasselijke reglementen van NRVT.