Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

7. Schattingsonzekerheid

a. Iedere taxatie omvat een mate van onzekerheid. De schattingsonzekerheid kan het gevolg zijn van:

  • de informatievoorziening;
  • een gebrek aan marktinformatie;
  • marktomstandigheden;
  • algemene taxatie onnauwkeurigheid.

b. De Register-Taxateur betrekt in ieder geval deze omstandigheden in zijn waardering en legt deze zo nodig vast in het Taxatierapport, zodat voor de gebruiker inzichtelijk is aan welke beperkingen de taxatie onderhevig is. De Register-Taxateur legt voorts bijzondere onzekerheden over de taxatie vast in het Taxatierapport.