Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

6.1 Taxatierapport

a. Ten behoeve van een gerechtelijke procedure of indien wenselijk stelt de RegisterTaxateur WOZ een Taxatierapport op.

b. In het overzicht in Bijlage 1 van deze handreiking is aangegeven welke onderdelen ten minste worden opgenomen in het Taxatierapport.

c. De Register-Taxateur voorziet het Taxatierapport van een duidelijke onderbouwing.

d. De Register-Taxateur beoordeelt zelf het Vastgoedobject zowel intern als extern. Indien toegang tot het Vastgoedobject niet mogelijk is of de Register-Taxateur op basis van zijn professionele inschatting een interne inspectie niet noodzakelijk acht, vermeldt hij dit in het Taxatierapport. De Register-Taxateur legt zijn bevindingen en overwegingen vast in het Taxatierapport.

e. De Register-Taxateur geeft in het Taxatierapport aan welke versie van het Taxatierapport het betreft. Indien er sprake is van meerdere versies, worden de volgende aspecten in het Taxatierapport vermeld:

  • aantal versies;
  • aangeven of er afwijkingen zijn van totaal meer dan 5%;
  • toelichten waardoor deze afwijkingen zijn veroorzaakt.