Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

1. Wettelijk kader

a. De Register-Taxateur die is ingeschreven in de Kamer WOZ verricht de Professionele Taxatiedienst met inachtneming van de Wet Waardering Onroerende Zaken en de bij of krachtens de wet uitgevaardigde uitvoeringsregels alsmede met inachtneming van de geldende tekst van de waarderingsinstructie van de Waarderingskamer en de meest actuele jurisprudentie.

b. De Register-Taxateur verricht de Taxatiedienst daarnaast in overeenstemming met de meest actuele versie van de IVS en/of de EVS. Bij strijdigheid van de internationale Taxatiestandaarden met de onder a. genoemde regels, prevaleren de onder a. genoemde regels.