Bestuur

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het Bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld. Het Bestuur bestaat uit Mario Cosman (voorzitter), Ad Buisman en Jaap Reijnders.
 

Nevenfuncties

Mario Cosman

 • Directeur bij Coadi B.V.
 • Programmamanager van de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (Ministerie OCW)
 • Voorzitter van Stichting Better Lifestyle

 Ad Buisman

 • Interim Managing Director Realmap
 • Inkoopmanager programmadirectie COA
 • Penningmeester VVE Residence Loohorst

Jaap Reijnders

 • Directeur Le Seigneur de Puligny, advies en interim management
 • Non-executive directeur Greenhill BV
 • Lid van de Raad van Commissarissen Vivare
 • Lid van het Bestuur Stichting Zaanse Schans
 • Lid van de Raad van Commissarissen Zaanse Schans Vastgoed N.V.