Expertcommissies en Vakgroep modelmatig waarderen

De Expertcommissies zijn verdeeld in vier Kamers en worden gevormd door stevige inhoudsdeskundigen die de taak hebben om ontwikkelingen op de markt en binnen hun vak te signaleren. Zij hebben een actieve rol om samen met het Bureau NRVT de reglementen en richtlijnen binnen hun Kamer actueel te houden. De Expertcommissies leggen via het Bureau NRVT hun voorstellen ter besluitvorming voor aan de Centrale Raad. Besluiten van de Centrale Raad dienen vervolgens te worden bekrachtigd door het Bestuur.

De Expertcommissies geven op deze manier inhoudelijk richting aan de regels waaraan taxateurs moeten voldoen. De leden van de Expertcommissies worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de Centrale Raad, uit de taxateurs die in de betreffende Kamers zijn ingeschreven.


Protocol van de Expertcommissies

Wilt u meer weten over de regels omtrent de werkwijze en besluitvorming van de Expertcommissies? In het Protocol van de Expertcommissies vindt u uitgebreide informatie hierover.

Download hier de Profielschets voor voorzitters en leden van Expertcommissies.


Samenstelling van de Expertcommissies

De Expertcommissies bestaan uit de volgende leden: 

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

 • De heer J. Gijsbers, voorzitter
 • De heer R. van der Horst
 • De heer drs. W.F.A. Rodermond
 • De heer G.A.P. de Wild
 • De heer P.R.C. Dinkelman
 • De heer G.C. van Scherpenzeel
 • De heer ing. R.H.J. van der Zalm

Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 • De heer ing. H. Evink, voorzitter
 • De heer J.L. Havinga
 • De heer ir. ing. J.M. Geerlings
 • De heer C.G.F. van Dijk
 • De heer P. Zwaan

Kamer Wonen

 • Mevrouw Z. van Brussel-Wiebenga, voorzitter
 • De heer K. Schuurman
 • Mevrouw C.S. Kooijman
 • De heer R.R. Crielaers
 • Mevrouw D. Noppen
 • De heer H.H. Wijnands

Kamer WOZ

 • De heer S.G. Rotinsulu, voorzitter
 • De heer G. van der Linden
 • De heer ir. J.J.J. Osinga MRE MRICS
 • De heer R.M.P. de Jongh
 • De heer I. Lechner

Vakgroep modelmatig waarderen

 • De heer R.M. Kathmann
 • De heer ing. L.R. de Groot RT
 • De heer A.C. Leseman MSRE
 • De heer R. Havekes
 • De heer D. op ’t Veld
 • De heer W. van Sprundel