Taxateur ontvangt waarschuwing

Vanwege een boedelscheiding wordt de taxateur gevraagd een boerderij met erf en land te taxeren. Het weiland is volgens klaagster onterecht getaxeerd als bouwland. De taxateur zou tevens geen rekening hebben gehouden met de beperkingen van de bestemmingsplannen en de grootte van het erf zou niet correct zijn.

Waarderen op basis van WEVAB en staffel

De taxateur heeft er voor gekozen om de WEVAB (Waarde Economisch Verkeer Agrarische Bestemming) als uitgangspunt van de waardering te nemen. Dit is een fiscaal waardebegrip en niet gelijk aan de marktwaarde zoals NRVT in de reglementen omschrijft. Daarnaast waardeerde de taxateur op basis van staffel in plaats van eigen metingen. Het Tuchtcollege oordeelt dat niet de juiste waarderingsmethodiek is toegepast. De taxateur had zelf de metingen en de marktwaarde moeten bepalen.

Geen referenties in rapport

Tot slot oordeelt het Tuchtcollege dat er te weinig rekening is gehouden met de beperkingen uit het bestemmingsplan en er geen referenties in het rapport zijn opgenomen. Er wordt slechts verwezen naar prijzen voor landbouwgrond in de regio. De taxateur is daardoor in verzuim om zijn waardering op meerdere referentieobjecten te baseren.

De klacht is gegrond, de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

Dossiernummer: 20180524

Datum uitspraak: 29 oktober 2018

Lees de volledige uitspraak