Onoverzichtelijk taxatierapport

Een taxateur zou de woning te hoog hebben getaxeerd. De woning heeft in vergelijking met identieke rijwoningen geen uitbouw en is naast een studentenhuis gelegen. De klager vindt het vreemd dat de woning dezelfde waarde heeft als twee referentieobjecten.

Naastliggende studentenwoning niet waardedrukkend

De taxateur heeft gecorrigeerde verkoopprijzen aan de woningen toegekend. De aanwezigheid van een studentenwoning is volgens de taxateur niet waardedrukkend, omdat het in de plaats niet ongebruikelijk is om naast studenten te wonen. Daarnaast is er geen sprake van overlast.

Gebruikte referentietransacties in taxatierapport noemen

Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur onvoldoende heeft onderbouwd hoe hij aan de waarde van de woning is gekomen. Artikel 13.4 van het Reglement Wonen schrijft voor dat de taxateur gebruikte referentietransacties in het taxatierapport vermeld. Waar mogelijk, worden de bronnen van marktinfomatie genoemd. Taxatierapporten dienen overzichtelijk en transparant te zijn, zoals bepaald in artikel 10.1 van het Reglement Wonen.

De klacht is gegrond. De taxateur ontvangt een waarschuwing.

Hoger beroep

Bij de eerste uitspraak oordeelde het Tuchtcollege dat de taxateur het gebruik van de referentiepanden beter had moeten toelichten, wat de taxateur erkende.

Klager vond dat niet genoeg. Hij heeft een tweede taxatie laten doen en berekend dat de taxateur € 30.000 te hoog heeft gewaardeerd. Hij deed dat door de waardeontwikkeling van een referentiepand, terug te rekenen vanaf de door de tweede taxateur berekende waarde.

Het Tuchtcollege merkt op dat deze berekeningswijze geen steun vindt in de NRVT-regels of andere praktijkstandaarden. Het Tuchtcollege merkt daarbij op dat bij het taxeren van vastgoed, ondanks gebruik van een veelheid aan data, sprake is van een zekere bandbreedte waarbinnen getaxeerd wordt. Het duiden van verschillen tussen objecten en het inschatten van het effect op de marktwaarde van een woning, is het wezen van de taxatiewerkzaamheden.

Het Tuchtcollege volgt de eerdere uitspraak, de taxateur houdt de maatregel waarschuwing.

Dossiernummer: 20180613HB

Datum: 28 februari 2019

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180613

Datum uitspraak: 1 november 2018

Lees de volledige uitspraak