PE-cursusoverzichten

Register Taxateur houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling en aan uw kennis van het vak.

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten). Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.

Overzicht cursussen 2018
pijltje Overzicht Verplichte cursussen 2018 (PDF)
pijltje Overzicht Facultatieve cursussen 2018 (PDF)

Vrije ruimte
De 5 punten vrije ruimte kunt u naar eigen inzicht invullen met bijvoorbeeld het bijwonen van congressen en relevante (branche)bijeenkomsten (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt), vaardigheidstrainingen, docentschap en het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (1 PE-punt per 500 woorden). Deze PE-punten kunt u vastleggen in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

Let op! 

  • PE-punten die u heeft behaald in de ‘Vrije ruimte’ dient u zelf bij te houden en vast te leggen in Mijn NRVT.
  • Wanneer u in 2017 extra PE-punten heeft behaald in het facultatieve deel, mag u maximaal 6 PE-punten meenemen naar 2018.