PE-cursusoverzichten

De cursusoverzichten worden gedurende het jaar bijgewerkt: 

 

Activiteiten in de vrije ruimte

De PE-punten die u in de vrije ruimte dient te behalen, mag u naar eigen inzicht invullen. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • het bijwonen van vakinhoudelijke congressen en bijeenkomsten (1 uur is 1 PE-punt)
  • het volgen van vakinhoudelijke vaardigheidstrainingen (1 uur is 1 PE-punt)
  • het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (500 woorden is 1 PE-punt)

PE-punten in de vrije ruimte registreert u zelf

De behaalde PE-punten in de vrije ruimte, registreert u zelf onder activiteiten in Mijn NRVT. PE-punten in de verplichte en facultatieve ruimte worden voor u geregistreerd.