Waarom geen waardeverklaring

24 november 2022
Publicaties

De laatste tijd bereiken NRVT weer regelmatig signalen dat Register-Taxateurs om uiteenlopende redenen worden gevraagd een waardeverklaring op te stellen. Dit verzoek is soms rechtstreeks afkomstig van notarissen of financieel adviseurs, maar soms ook van consumenten die door hen zijn doorgestuurd.

De Register-Taxateur die reageert dat het afgeven van een waardeverklaring niet is toegestaan, stuit daarbij vaak op onbegrip en helaas ook regelmatig op zeer onplezierige reacties.

Risico’s

Waar de waardeverklaring voor sommigen een snelle en goedkope manier is om een verantwoordelijkheid te verleggen, levert deze voor u en de maatschappij daarentegen onaanvaardbare risico’s op.

Vergeet niet dat u door het zetten van een handtekening onder een waardeverklaring, hiervoor op dezelfde wijze en in dezelfde omvang verantwoordelijk en aansprakelijk bent als voor een professionele taxatiedienst die aan alle eisen voldoet. Dit, zonder dat u in de gelegenheid bent geweest alle waardebepalende factoren te onderzoeken en te wegen. U accepteert hiermee een grote verantwoordelijkheid tegen een minimale (of zelfs helemaal geen) vergoeding.

U kunt zich voorstellen wat de consequenties kunnen zijn wanneer achteraf blijkt dat u een essentieel aspect van het pand niet meegenomen heeft in de waarde of uw schatting in twijfel wordt getrokken. Het is niet ondenkbaar dat rechthebbenden op een deel van een boedel zich hierdoor benadeeld zien of voelen, of dat de op de waardeverklaring gebaseerde overbruggingsfinanciering achteraf veel te hoog blijkt te zijn geweest en de cliënt achterblijft met een restschuld. Behalve de negatieve maatschappelijke gevolgen die dit met zich meebrengt, is de kans groot dat u hiervoor aansprakelijk zult worden gesteld. Aangezien u in dat geval niet kunt verwijzen naar een goed onderbouwd taxatierapport, staat u op voorhand met 3-0 achter.

Het is u inmiddels bekend dat het afgeven van een waardeverklaring niet is toegestaan, daar deze niet voldoet aan de regelgeving van NRVT[1]. Het Tuchtcollege heeft al in juli 2019 geoordeeld dat er al zoveel aandacht is geweest voor dit onderwerp, dat wanneer geconstateerd wordt dat een waardeverklaring is afgegeven, er tenminste een boete wordt opgelegd[2].

Het is dus van belang dat u, als Register-Taxateur, uw verantwoordelijkheid neemt en niet toegeeft aan de door sommigen op u uitgeoefende druk.

Variaties op het thema

Voor de waardeverklaring worden in de praktijk verschillende benamingen gebruikt, zoals waardebepaling of verkort rapport. Inhoudelijk komt dit op hetzelfde neer.

Ook de ‘makelaarsverklaring met indicatie verwachte verkoopopbrengst’ of de ‘broker’s opinion of value’ hoort in dit rijtje thuis, doch hierbij past wel een kanttekening.

Wanneer u in het kader van de acquisitie ten behoeve van makelaarsdiensten, zoals een verkoop- of verhuuropdracht, een oordeel geeft over de waarde, is er geen sprake van een professionele taxatiedienst. In uw schriftelijke communicatie hierover dient u er dan ook voor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is, dat uw oordeel over de waarde alleen en uitsluitend bestemd is voor dat doel en voor degene aan wie uw advies gericht is[3].

Uitleg

Van professionals als notarissen, hypotheekadviseurs en geldverstrekkers mag verwacht worden dat zij begrijpen waarom een waardeverklaring niet toereikend is en daarom niet is toegestaan. Het is minder voor de hand liggend dit ook te verwachten van een consument.

Om u te helpen om de reden van uw weigering om een waardeverklaring af te geven beter over het voetlicht te brengen, hebben wij een korte uitleg geformuleerd. Deze kunt u delen met uw potentiële opdrachtgever.

Het zal waarschijnlijk niet mogelijk blijken om hiermee in alle gevallen boosheid of irritatie weg te nemen, maar voor velen zal een uitleg van uw kant toch kunnen leiden tot enig begrip.


Klik hier om de uitleg te downloaden.
 

[1] Zie ook de veelgestelde vragen over regelgeving

[2] Zie de uitspraken d.d. 18-07-2019 nr. 20190329 en 30-12-2021 nr. 210314HB

[3] Zie de veelgestelde vragen over regelgeving vraag 06, en de Toelichting van het Reglement Definities.


Terug naar overzicht