Verbod verkorte rapporten dringt maar langzaam door

Dossiernummer: 210314HB

Datum uitspraak: donderdag 30 december 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek door NRVT: klachten gegrond

NRVT heeft een klacht ingediend tegen een taxateur vanwege een tiental verkorte rapporten. Het tuchtcollege heeft de klacht in eerste aanleg gegrond verklaard en aan de taxateur een voorwaardelijke schorsing van vier maanden opgelegd, met een proeftijd van twee jaar en een boete van € 1.000,-.

De taxateur is het niet eens met de opgelegde maatregel. Het is hem pas recent duidelijk geworden dat het onder NRVT-regels niet mogelijk is om een verkort rapport op te stellen. De taxateur stelt dat er sprake is van spanning tussen regels van NVM en van NRVT. Hij vond dat als de klant er zelf om vroeg, een verkort rapport moest kunnen. Inmiddels heeft de taxateur begrepen dat verkorte rapporten niet de bedoeling zijn, en draagt hij deze werkwijze ook uit naar zijn collega’s. Daarom vindt hij de boete onterecht.

Het tuchtcollege is niet overtuigd. Een verkort rapport is al sinds de oprichting van NRVT niet toegestaan. Hiervoor is de nodige aandacht geweest in diverse publicaties. Sinds 2016 heeft het tuchtcollege hierover meerdere uitspraken gedaan. In 2019 is daarnaast aangekondigd dat er voortaan een boete dreigt bij dergelijke klachten. In dit geval zijn 9 van de 10 verkorte rapporten opgesteld na deze uitspraak. Daarom ziet het tuchtcollege in hoger beroep geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in eerste aanleg.


Terug naar overzicht