Mag u als Register-Taxateur een waardeverklaring afgeven?

28 november 2019
Publicaties

Een taxatie waar de maatschappij op kan vertrouwen, vraagt om grondig onderzoek. Taxatierapporten zijn dan ook langer dan één A4’tje. Opdrachtgevers vragen soms echter om een waardeverklaring. Mag u die als Register-Taxateur verzorgen?

Doel is doorslaggevend

Het hangt af van het doel en welke partijen erbij betrokken zijn. Als u als Register-Taxateur in de rol van makelaar een indicatie verwachte verkoopopbrengst geeft, valt dat niet onder een professionele taxatiedienst. In dat geval moet voor iedereen duidelijk zijn dat de verklaring deel uitmaakt van (de verwerving van) een makelaarsdienst en dat er geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Voeg altijd een disclaimer toe met de beperkingen van het document. Er mag geen sprake van zijn dat de opgegeven waarde consequenties heeft voor derden of dat er door derden vertrouwen aan zal worden ontleend.

Als er wél voorzienbaar vertrouwen aan het rapport ontleend wordt door derden – bijvoorbeeld wanneer het mogelijk wordt ingezet voor financiering – valt het binnen de definitie van een professionele taxatiedienst. In dat geval moet de rapportage voldoen aan de reglementen van NRVT. Een verkort rapport of waardeverklaring is dan niet toegestaan.
 

Tuchtcollege NRVT: ‘Vanaf nu boete in plaats van berisping’

Het Tuchtcollege NRVT oordeelde in juli 2019 dat er inmiddels zo veel aandacht is geweest voor dit onderwerp, dat ze bij overtredingen overgaan tot een boete in plaats van een berisping.

Zie ook de volgende uitspraken van het Tuchtcollege NRVT:

Vraagt een geldverstrekker u om een waardeverklaring?

NRVT heeft met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afgesproken dat waardeverklaringen niet worden afgegeven en dat bankmedewerkers hier niet om vragen. Als u toch het verzoek krijgt een waardeverklaring af te geven, laat dat dan per e-mail aan NRVT weten.


Terug naar overzicht