Nu nog berisping voor verkort rapport, later boete

Dossiernummer: 20190329

Datum uitspraak: donderdag 18 juli 2019

In een echtscheidingsprocedure krijgt klager een waardering onder ogen van een Register-Taxateur, bestaande uit 2 A4’tjes. De waardering is ruim 300.000 euro hoger dan waar zijn taxateur op uitkwam. Hij dient een klacht in.

Verkoopadvies of Professionele Taxatiedienst?

De aangeklaagde taxateur verklaart dat het hier ging om een verkoopadvies, hij heeft de woning inmiddels ook in de verkoop genomen.

Het Tuchtcollege overweegt dat als een makelaar/taxateur een verkoopopdracht wil verwerven, hij ervoor moet zorgen dat voor eenieder duidelijk is dat géén sprake is van een professionele taxatiedienst. Dat heeft verweerder niet gedaan. De termen ’verkoopadvies’ en ‘vraagprijs’ komen niet voor in het stuk, details rondom het verkooptraject ontbreken en er is geen disclaimer die vermeldt dat het geen taxatierapport betreft. Het gaat hier volgens het Tuchtcollege dan ook om een Professionele Taxatiedienst (PTD).

Het Tuchtcollege wijst erop dat niet alleen de partijen, maar ook twee professionele rechtshulpverleners, de bij de echtscheidingsprocedure betrokken advocaten, het stuk hebben gezien als taxatierapport.

Uitspraak

De taxateur heeft met het verkorte taxatierapport de fundamentele beginselen uit het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB) zoals nader uitgewerkt in het Kamerreglement, geschonden. Nu er al vaker uitspraken zijn gedaan over verkorte rapporten en verkoopadviezen, en omdat NRVT hier al vaak aandacht aan heeft gegeven, vindt het Tuchtcollege een berisping op zijn plaats. Aangekondigd wordt dat in de toekomst bij de maatregel berisping een boete zal worden opgelegd.


Terug naar overzicht