Belangrijke voorzorgsmaatregelen NRVT Coronavirus

ROTTERDAM | 16 maart 2020

Het Coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. U heeft daar als taxateur direct mee te maken. Zowel op kantoor als tijdens het taxatieproces. NRVT volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van medewerkers, taxateurs, opdrachtgevers en hun omgeving.

Wat kunt u doen ter preventie tijdens werkzaamheden?

  • Het opvolgen van de richtlijnen van RIVM en de overheid hebben prioriteit
  • Verzoek uw opdrachtgever om een tijdstip dat er zo weinig mogelijk (of helemaal geen) mensen aanwezig zijn en pas uw agenda daarop aan
  • Houd uw taxatieproces zo kort mogelijk. Uiteraard moet u het vastgoedobject goed opnemen
  • Vermijd fysiek contact met anderen


Mag u de interne inspectie achterwege laten?

Het is conform NRVT-regelgeving niet bezwaarlijk dat u als taxateur, bij zwaarwegende omstandigheden, een interne inspectie achterwege laat. Onze regelgeving is immers principle based. Wel is de onderbouwing en toelichting in dit geval van groot belang. Verzamel zo veel mogelijk informatie over het vastgoedobject, binnen de grenzen van het redelijke. Neem duidelijke uitgangspunten inzake de toestand intern op in uw taxatierapport en geef duidelijk aan waarom u niet binnen bent geweest. Op deze manier is voor iedereen duidelijk dat er geen interne inspectie heeft plaatsgevonden. In het hoofdstuk Taxatieonzekerheid kunt u aangeven in welke mate de waardering onzekerheden kent ten opzichte van de situatie met een reguliere inpandige opname.

Als een interne inspectie later alsnog plaats dient te vinden, dan dient u dit duidelijk in de opdrachtbevestiging op te nemen of hier een aanvullende afspraak over vast te leggen.

In geval van een hertaxatie of markttechnische update door dezelfde taxateur, is onder voorwaarden sowieso geen inpandige inspectie vereist. Mocht een interne inspectie toch nodig zijn, dan gelden de uitgangspunten zoals in deze berichtgeving verwoord.

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de taxateur om te bepalen of hij wel of geen waarde kan afgeven zonder inpandige opname van het object.

Let op bij validatie

Als het taxatierapport gevalideerd moet worden, is het verstandig na te gaan hoe het betreffende validatie-instituut omgaat met deze uitzonderlijke situatie.

Taxaties ten behoeve van financiering

Bij taxaties van bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed ten behoeve van financiering, is het tevens van belang dat u contact opneemt met de betreffende bank, in verband met het mogelijk achterwege laten van een interne inspectie. Bespreek de uiterste datum van oplevering voor de bank, of u oplevert zonder inpandige opname of dat u kunt wachten tot inpandige opname weer mogelijk is. Dit wordt schriftelijk vastgelegd tussen de bank en de taxateur, bijvoorbeeld via e-mail.

Heeft u op korte termijn afspraken gepland staan?

Beperk het aantal mensen waarbij u een taxatie doet. Het is aan te bevelen om uw opdrachtgever te vragen niet aanwezig te zijn bij de taxatie. Dit om contactmomenten te vermijden. Ook kunt u de afspraken verplaatsen tot een nader te bepalen datum.

Welke maatregelen treft NRVT zelf?

Onze medewerkers volgen de RIVM-richtlijnen. Tot nu toe is onze bereikbaarheid via telefoon en e-mail onveranderd. Bijeenkomsten en vergaderingen worden in overleg verzet of vinden op afstand plaats. Alle geplande field audits tot en met 6 april worden verzet.

Heeft u cursussen gepland staan?

De keuze is aan de opleiders, maar NRVT staat er volledig achter als opleiders cursussen conform RIVM-richtlijnen opschorten.

Onder omstandigheden die zich nooit eerder hebben voorgedaan, vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.