Educatie 2020

Covid-19 roept vragen op omtrent het volgen van de Permanente Educatie voor 2020. Uitgangspunt blijft dat de Register-Taxateur zich aan de PE-verplichting houdt. Sinds begin maart 2020 hebben de opleiders op de gevolgen van Covid-19 ingespeeld door veel cursussen ook online aan te bieden. Hierdoor hoeft er geen belemmering te zijn om aan de PE-verplichting voor 2020 te voldoen.

Verplichte opleiding en toetsing nieuw model taxatie rapport

Met de verplichte opleiding en afsluitende toets nieuw model taxatie rapport kunt u zoals bekend 30 punten behalen.

PE in de kamer Wonen

Mocht het u als taxateur in de kamer Wonen niet lukken om alle 30 punten in 2020 te behalen, dan heeft u een mogelijkheid voor uitloop. Dit heeft niet te maken met Covid-19 maar met de afspraken rondom het nieuwe model woningtaxatie. Zoals reeds eerder aangegeven verruimen we de periode om aan uw PE-verplichting te voldoen op de volgende manier:

  • In 2020 behaalt u minimaal 20 van de 30 PE-punten
  • Voor de overige 10 PE-punten (inclusief de aansluitende toets) heeft u tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd
  • Deze PE-punten behaalt u in dat geval bovenop uw reguliere PE-verplichting van 20 punten in 2021

Bereid u grondig voor op het examen

De bovengenoemde toets kan worden afgelegd bij de exameninstellingen SVMNIVO en BeM, zodra u de opleiding hebt afgerond. De opleiding en examinering zijn van hoog niveau en de lat van de leerdoelen is hoog gelegd. Wij benadrukken daarom dat kans dat u in één keer slaagt voor de toets zonder grondige studie gering is. Wij raden u daarom aan voldoende tijd te nemen en goed te leren voor deze toets. U mag de toets twee keer herkansen. In het document scholingstraject wonen 2020 leest u meer hierover.

Ter voorbereiding op de afsluitende toets bij SVMNIVO of BeM, bieden diverse opleiders readers of examentrainingen aan. Informeer voor de mogelijkheden bij uw opleider.